Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Všeobecné oznamy obce Ladce

 

Tu nájdete oznamy pre všetkých občanov, vypnutia elektriky, zber papiera, zmeny v organizácii života v obci, platby daní, poplatky, aktuálne zákazy, mimoriadne opatrenia. Pripravili sme aj praktické rady a články týkajúce sa života v našej obci, ktoré sú aktuálne celý rok a ktorých je dobré držať sa a poznať ich.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Opatrenia a vyhlášky v súvislosti s COVID-19 | Zoznam všeobecných oznamov | Dobré rady a praktické články

 

 

 

 

Opatrenia a vyhlášky v súvislosti s COVID-19

Letáky a dobré rady týkajúce sa COVID-19

Oficiálna stránka s informáciami o COVID-19 (prihlásenie na očkovanie, prihlásenie na test)

 

 

 

 

Zoznam všeobecných oznamov

Bezplatné dlhové poradenstvo v Považskej Bystrici čítať celý oznam

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu OR SRZ č.3 v Ilave

čítať celý oznam

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ Ladce

čítať celý oznam
Mestám a obciam zhasína nádej čítať celý oznam
Nastúpte do vlaku s platným lístkom čítať celý oznam

Dane za nehnuteľnosti a psa v našej obci

čítať celý oznam
Grafikon vlakovej dopravy 2022/2023 železničnej stanice LADCE čítať celý oznam
Harmonogram vývozu odpadu pre 1. štvrťrok 2023 čítať celý oznam
Odpočet vodomerov v obci čítať celý oznam
Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb čítať celý oznam

Zmena triedeného zberu pre rodinné domy od roku 2023

čítať celý oznam
Prerušenie distribúcie elektriny v obci čítať celý oznam
Kúpele v regióne čítať celý oznam
REFERENDUM 2023 viac info 
Voľný pohyb psov v obci čítať celý oznam
Inflačná pomoc čítať celý oznam
Rekonštrukcia cesty na Záhradnej ulici čítať celý oznam
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru čítať celý oznam

Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Ladce

čítať celý oznam
Výkup papiera v obci čítať celý oznam
Asistenčné sužby zadarmo k poisteniam od Union poistovne  čítať celý oznam
Polícia Slovenskej republiky upozorňuje na podvody spáchané na dôchodcoch čítať celý oznam
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 Voľby 2022
Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Ladce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ladce, pozýva svojich členov na Zhromaždenie, ktoré sa bude konať 7. augusta 2022, t.j. v nedeľu o 15.00 hod v Kultúrnom dome Ladce. viac info

Mobilná aplikácia Ladce

viac info

Kontrola parkovania v obytnej zóne v Ladcoch

čítať celý oznam

Pomoc Ukrajine: Informácie pre dobrovoľníkov, verejnosť, utečencov

čítať celý oznam

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

čítať celý oznam
Štatistický úrad SR - Zisťovanie využívania informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (1. 4. 2022 - 27. 5. 2022)
Prerušenie distribúcie elektriny v obci čítať celý oznam
Mimoriadne opatrenia: Šírenie afrického moru ošípaných čítať celý oznam
Stredoslovenská distribučná (SSD) - tlačivá pre novostavby a rekonštrukcie elektrických stúpačiek v bytových domoch čítať celý oznam

Žiadosti o obecné nájomné byty

čítať celý oznam

Výkup papiera v obci

čítať celý oznam

Upozornenie: Čas zvýšeného rizika požiarov

čítať celý oznam

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čítať celý oznam

Odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach

čítať celý oznam

Zákaz vypaľovania a zakladania ohňa

čítať celý oznam

Prenájom sály v Kultúrnom dome v Ladcoch

čítať celý oznam

Pekáreň Lysá: úprava časov rozvozu v obci

čítať celý oznam

 

 

 

 

Dobré rady a praktické články

Nástrahy vykurovacej sezóny a Desatoro správneho kuriča

čítať celý článok

Chcete dýchať čistejší vzduch? Venujte pozornosť svojmu kotlu!

čítať celý článok

Chovať psíka obnáša aj povinnosť zbierať jeho exkrementy

čítať celý článok

Dušičky a odpad, ktorý po nich ostane

čítať celý článok

Nahlásenie nelegálneho vývozu a vypúšťania obsahu žúmp

čítať celý článok

Prevencia pred požiarmi v bytoch (nielen cez sviatky)

čítať celý článok

Kosenie zaburinených pozemkov

čítať celý článok

Máte doma žumpu? Ako vykonávať odvoz odpadových vôd?

čítať celý článok

Výrub dreviny (aj na vlastnom) pozemku

čítať celý článok

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej na domácu spotrebu

čítať celý článok

Povinnosti nájomcov a návštevníkov cintorínov v obci

čítať celý článok

Povinné čipovanie psov

čítať celý článok

Odstraňovanie stromov v pásme elektrického vedenia

čítať celý článok

 

 

 

 

Oznamy obecného rozhlasu

 

Súbory na stiahnutie