Projekty financované EÚ

Zálohovanie plastov a kovov

 

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 %, a to už v roku 2025. Vieme aj na základe skúseností krajín, kde zálohovanie už roky úspešne funguje, že toto zvýšenie je možné len cez zálohový systém, ktorý sa na Slovensku úspešne spustil 1. januára 2022.

 

 

 

Čo sa zálohuje a čo nie?

Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke je symbol "Z" v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ” v blízkosti čiarového kódu. Zálohujú sa jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly od mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 15 percent. Rovnako sa nezálohujú plastové obaly z potravín ako olej či ocot.

 

 

 

 

Takto to funguje:

 • Od 1. 1. 2022 v predajniach nájdete nápoje v zálohovaných aj nezálohovaných obaloch.
 • Na obaloch nápojov si v blízkosti čiarového kódu- EAN kódu všímame symbol zálohovania "Z" v šípkach s textom "ZÁLOHOVANÉ".
 • Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale zaplatíte zálohu za obal 15 centov.
 • Zálohované obaly nestláčajte, spolu s vrchnákom ich vrátite na odberné miesto.
 • Nezálohované obaly, ktoré nemajú symbol Z-Zálohované vyhadzujte do žltej nádoby na triedený zber ako doteraz, do obchodu ich nenoste.
 • Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostanete zálohu 15 centov naspäť vždy na odbernom mieste, kde obaly vrátite.
 • Vyzbierané zálohované obaly sa recyklujú a použijú na výrobu nových obalov na nápoje. Znova a znova.
 • Obdobie, kedy v predajniach môžete nájsť aj nezálohované obaly potrvá maximálne do 30. 6. 2022.

 

 

 

Aké sú prínosy zálohovania?

 • Uľahčuje spotrebiteľom vrátenie nápojových obalov určených na recykláciu, primárne tým, že ich motivuje finančnou čiastkou - v podobe zálohy, vrátiť obal na odberné miesto a umožniť tak jeho efektívny zber.
 • Zníži množstvo voľne pohodeného odpadu = zvýši estetickú hodnotu prostredia, v ktorom žijeme.
 • Zlepšuje recykláciu, znižuje dopady výroby, spotreby a recyklácie nápojových obalov na životné prostredie.
 • Znižuje emisie CO2 o 30 % v porovnaní so súčasným systémom.
 • Oproti primárnemu PET materiálu dokáže recyklácia znížiť využívanie energie o 54 % a emisie skleníkových plynov o 23 %.
 • Motivuje a zapája spotrebiteľa do boja s voľne pohodeným odpadom z nápojových obalov.
 • V krajinách po zavedení zálohovania kleslo množstvo voľne pohodeného odpadu zo zálohovaných obalov až o 95 %.
 • Samosprávy po zavedení zálohovania šetria náklady na čistenie verejných priestranstiev a skládkovanie od 682 tisíc – 3,3 mil. EUR ročne.

 

 

 

 

Zber odpadu v obci