Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Sľub poslancov 2006