Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Sľub poslancov 2006