Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Sľub poslancov 2006