Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Sľub poslancov 2006