O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Sľub poslancov 2006