Projekty financované EÚ

Neprejazdná cesta za Považskou cementárňou, a.s.

Upozorňujeme občanov, že dňa 8.11.2023 bude v čase od 08:00 do 14:00 hod. odstavená miestna komunikácia za Považskou cementárňou, a.s. Ladce z dôvodu vykonania opravy na technologickom zariadení kompresorovne. V danom čase bude na miestnej komunikácii rozložený žeriav.

 

Ďakujeme za pochopenie!