Projekty financované EÚ

Uvítanie detí narodených v roku 2022

Uvítanie detí do života v obci Ladce sa konalo 1. decembra 2022. Privítali sme deti narodené v roku 2022 v počte 22 detí z toho 11 dievčat a 11 chlapcov. Táto milá udalosť sa konala v obradnej sieni na Obecnom úrade v Ladcoch.

 

Slávnostnú udalosť spestreli svojím vystúpením deti z MŠ Ladce pod vedením pani riaditeľky Hudákovej a pani učiteľky Štefunovej.

 

Nových občanov svojím príhovorom privítal starosta Dominik Koštialik, ktorý pogratuloval rodičom a odovzdal novým občanom pamätné listy spolu s kvetom a malým darčekom. Pri predstavovaní sa rodičia podpisovali do pamätnej knihy

 

Text: Mgr. Lenka Kalusová

Foto: Ing. Katarína Kalusová