Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Ladecká kvapka krvi 2018

 

Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým darcom, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili Ladeckej kvapky krvi, patrí vám obdiv a uznanie za vašu nezištnú pomoc, za to, že svojím činom zachraňujete životy ... Veľké ďakujem patrí aj p. starostovi a p. Porubčanovej za spoluprácu a poskytnutie priestorov a príspevku na občerstvenie a tak isto aj p. Petronele Jesenskej, ktorá nám upiekla skvelý koláčik. Takže všetkým vám ešte raz ĎAKUJEM. P.S. Najbližší odber plánujem v júni 2019, informácie budem zverejňovať v aktuálnom čase. Rada vás všetkých znova uvidím ...

 

 

Eva Jesenská, organizátorka akcie