Projekty financované EÚ

Ladecká kvapka krvi 2018

 

Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým darcom, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili Ladeckej kvapky krvi, patrí vám obdiv a uznanie za vašu nezištnú pomoc, za to, že svojím činom zachraňujete životy ... Veľké ďakujem patrí aj p. starostovi a p. Porubčanovej za spoluprácu a poskytnutie priestorov a príspevku na občerstvenie a tak isto aj p. Petronele Jesenskej, ktorá nám upiekla skvelý koláčik. Takže všetkým vám ešte raz ĎAKUJEM. P.S. Najbližší odber plánujem v júni 2019, informácie budem zverejňovať v aktuálnom čase. Rada vás všetkých znova uvidím ...

 

 

Eva Jesenská, organizátorka akcie