Projekty financované EÚ

Separovanie, odpad a poplatky za odpad v obci Ladce

 

Len správne vytriedený odpad sa dá zrecyklovať, alebo bezpečne zneškodniť. V Ladcoch nám na separovaní a správnom nakladaní s odpadom záleží a preto na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie o komunálnom odpade, o poplatkoch zaň, o separovaní a tiež o zbernom dvore.

 

 

 

Ktorá téma vás zaujíma?

Komunálny odpad (KO)

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Dôležité je, aby občania komodity, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber, nevhadzovali do komunálneho odpadu, ale separovali ich.

V tejto sekcii nájdete informácie o poplatkoch, o počte nádob pre domácnosť a frekvenciu vývozov.

 

Čítať

 

Zberný dvor v Ladcoch

Zberný dvor je umiestnený v Ladcoch, lokalita za cintorínom. Na zbernom dvore môžu odpad odovzdať len občania našej obce. Otvorený je v pondelok, v stredu a v piatok.

V tejto sekcii nájdete otváracie hodiny, kontakty a komodity, ktoré môžete na zberný dvor doniesť.

 

Čítať

 

Triedený zber - mobilný

Pravidelný odvoz plastov, elektroodpadu alebo kovov sa riadi vopred stanoveným harmonogramom. Občania by mali vrecia vykladať plné, pred brány a včas. Zber BRKO sa uskutočňuje každú stredu.

V tejto sekcii nájdete kalendár mobilného zberu v našej obci.

 

Čítať

 

Triedený zber - individuálne separovanie

V tejto sekcii sme pre vás spísali krátky manuál, ktorý vám pomôže správne triediť odpad vzniknutý vo vašej domácnosti.

 

Čítať

 

Zber použitého kuchynského oleja a tukov

V tejto sekcii nájdete ako správne separovať použitý kuchynský olej a tuky.

 

Čítať

 

Triedený zber - najčastejšie otázky

Pripravili sme informácie ohľadom triedenia niektorých komodít, na ktoré sa občania najčastejšie pýtajú. V tejto sekcii nájdete aj recyklačné symboly.

 

Čítať

 

Kompostovanie

Obyvatelia bytových domov môžu využiť nádoby na BRKO, obyvatelia rodinných domov majú k dispozícii vlastný kompostér. Ako správne kompostovať a aký odpad patrí do nádob BRKO sme spísali v tejto sekcii.

 

 

Zálohovanie plastov a kovov

Nekrčíme, zálohujeme. Viete prečo? Podstránka s informáciami o zálohovaní je aj na našom webe.

 

Čítať

 

Zber a separácia použitých batérií

Kam s vybitou batériou? V tomto článku nájdete odpoveď.

 

Čítať

 

Triedime nápojové kartóny

Vedeli ste, že z dvoch nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok? Prečítajte si viac o triedení tetrapackových obalov.

 

Čítať

 

Čo sa deje s odpadom, ktorý vytriedime?

Končí, alebo nekončí triedený odpad nakoniec na jednej kope? Prečítajte si článok o tom, ako triedenie odpadu vlastne funguje.

 

Čítať

 

Triedime vianočný odpad

Nespravme si z Vianoc sviatok odpadu a plnej smetnej nádoby. Trieďme aj počas sviatkov, ukážeme vám, ako sa to dá.

 

Čítať

 

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže oznámiť ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, a to orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v obvode ktorej sa táto nehnuteľnosť nachádza.

 

Čítať

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Ako sa nám darilo v Ladcoch v triedení odpadov?

 

Čítať

 

Podcasty o odpadoch a triedení

ENVI-cast je podcast priateľský k prírode a k životnému prostrediu. V rozhovoroch odhaľuje príbehy zanietených ekonadšencov, neudržateľných fanúšikov udržateľnosti a všetkých tých, ktorým záleží na našej planéte. Možno podcasty inšpirujú aj vás!

 

Link

 

 

 

 

 

Zberný dvor