Projekty financované EÚ

Stretnutie dôchodcov z PCLA Ladce 2023

Dňa 04.12.2023 sme sa opäť zišli na tradičnej a rokmi overenej akcii, ktorá je venovaná bývalým spolupracovníkom spoločnosti Považská cementáreň. Na úvod privítal vzácnych hostí personálny riaditeľ spoločnosti Ing. Adrián Masarik. Následne sa bývalým spolupracovníkom prihovoril generálny riaditeľ Považskej cementárne Pavel Kohout MBA., ktorý poprial všetkým najmä pevné zdravie a priblížil život vo fabrike v pomaly sa končiacom roku 2023. V duchu hesla: „menej je niekedy viac“ zdôraznil, že aj napriek nižšej kvantite produkcie sa tržby spoločnosti opäť významne navýšili, priaznivá je aj náhrada ušľachtilých palív alternatívnymi palivami na úrovni až 80%, informoval taktiež o dôležitých  investíciách v roku 2024. Na záver si generálny riaditeľ symbolicky pripil na zdravie zúčastnených slávnostným prípitkom. Ďalším bodom programu bolo hudobné vystúpenie populárneho slovenského speváka Janka Kurica. Po ňom nasledovala večera za sprievodu hudby pána Sadloňa z hudobnej skupiny Váh. Po ukončení debát medzi súčasnými a bývalými zamestnancami sa zúčastnení postupne rozišli spokojne domov obohatení o novoty vo fabrike, ale  aj obdarení drobnými prezentami od vedenia spoločnosti a OZ IOZ . O rok sa opäť budeme tešiť na túto zmysluplnú a v dnešnej dobe vzácnu akciu.

 

Text: Ing. Michal Karník

Foto: Ján Čechovský