Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Starosta sa pýta - odpovede

 

Na podstránke Starosta sa pýta sme zverejnili možnosť reagovať (aj anonymne) na otázku či tému, ktorú položí starosta našej obce. Tu zverejňujeme odpovede alebo reakcie starostu na zaslané názory či pripomienky.

 

Otázka č. 5:

V prílohách PDF na tejto stránke Vám publikujeme situácie s navrhovaným dopravným poriadkom obce Ladce. Chcel by som požiadať občanov o pozorné preštudovanie navrhnutých dopravných značení a osadenia nových spomaľovacích pruhov podobných pri pošte. Sú to spomaľovacie retardéry, ktoré by mali ukľudniť dopravu. Po zozbieraní Vašich pripomienok budú tieto predostreté projektantke a nakoniec bude dopravný poriadok prekonzultovaný na dopravnom inšpektoráte v TN. Ten bude mať posledné slovo v otázke značenia. Preto by som bol veľmi rád, keby ste sa pozreli na dané situácie aj z pohľadu šoféra a prípadne aj z pohľadu návštevníka našej obce. Ďakujem a teším sa na všetky Vaše návrhy.

 

 

Celkovo prišlo 23 odpovedí (názorov), z toho všetky anonymne.

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň. Chcem sa vyjadriť k situácii číslo 4. Konkrétne Kukučínova ulica. Vjazd na ňu - z jednej strany je stopka. To je dobre. Ale z druhej strany niektoré autá valia a zákrutu pri pani Kacinovej "režú". A po Kukučínovej ulici chodia deti. Nedal by sa dať spomaľovací retardér ako je pri pošte aj na ulicu P. Koysa k domu pána Zajaca? Tým by autá mali obmedzenú rýchlosť. Z jednej strany plánujete dať tento retardér k domu p. J. Dana a z druhej strany by bol pri dome p. Zajaca. Ďakujem.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň pán starosta, mám zopár pripomienok k návrhom nového dopravného poriadku, konkrétne k spomaľovacím retardérom v našej obci. Bývam na Kukučínovej ulici a tu sú naplánované 2 retardéry v krátkej vzdialenosti. Pred retardérom (podobným ako je pri pošte) šofér musí spomaliť, v niektorých prípadoch (podľa typu auta) možno úplne zastaviť, zaradiť nízky rýchlostný stupeň, pridať plyn a prejsť retardér. Výsledok? Zvýšenie výskytu oxidu dusíka, oxidu uhličitého a tiež aj prachových častíc. Pravidelne cez Kukučínovu ulicu prechádzajú kamióny (aj nákladné autá, traktory) voziace náklad, prázdny kamión s hmotnosťou cca 15t pri prejazde retardérom spomalením a opätovnou jazdou spôsobí otrasy rodinným domom v tejto lokalite oveľa viac ako rýchlou plynulou jazdou. A to nehovorím o kamiónoch s nákladom. Otrasy, emisie a prach sa na rodinných domoch v tejto zóne v minulosti už podpísali, keď tu fungovalo družstvo, potom to bola výstavba diaľnice (prechádzali tadiaľto naložené nákladné autá a ťažké mechanizmy), v súčasnosti chodia touto ulicou ťažké mechanizmy na družstvo, či kamióny a nákladné autá. Zvýšením hladiny oxidu uhličitého a oxidu dusíka, hlukom z brzdiacich kamiónov, áut, traktorov, budú ľudia žijúci a pohybujúci sa v týchto miestach „trestaní“ väčším poškodzovaním zdravia. Pritom argument pre osadenie retardérov je z Vašej strany jednoznačný – robíme to pre Vašu bezpečnosť. Z môjho pohľadu namiesto prínosu pre okolie, zatiaľ negatíva. Ďalším negatívom retardérov (pohľad šoféra) bude aj zvýšené opotrebenie podvozkových častí a pohonného systému automobilov najmä obyvateľov dotknutých ulíc, ktorí budú musieť pri ceste do práce a domov niekoľkokrát zbytočne prekonávať prekážky, prípadne spomaľovať alebo zastavovať namiesto normálnej plynulej jazdy. Problematikou retardérov a ich vplyvu na životné prostredie sa na konci minulého roku zaoberal anglický Národný inštitút pre kvalitu zdravia a starostlivosť (NICE) a táto organizácia na základe dosiahnutých výsledkov uvažuje o postupnom rušení retardérov. Som si vedomá, že porovnávam neporovnateľné, ale len na ilustráciu a možno tak trochu návod ako si chrániť naše životné prostredie a majetok. Dávať všade retardéry, myslím, že tadiaľ cesta nevedie. Retardéry majú zmysel v miestach, kde cez cestu alebo v okolí chodí veľa detí, chodcov.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň prajem, chcel by som sa spýtať, či sa neplánuje nejak riešiť parkovanie v obci, konkrétnejšie sídlisko Cementárska a Záhradná? Pretože keď človek príde po 22:00, tak je v podstate nemožné zaparkovať normálne, vždy to človek musí všelijako krížom, respektíve pol auta na zeleni.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, pán starosta. Váš dopravný návrh sa nám celkom pozdáva. Síce nevieme ako sa bude obmedzená rýchlosť v uliciach kontrolovať, ale možno polícia pomôže. Sme skeptickí, lebo stopka, ktorá sa umiestnila pri potoku od cintorína sa málokedy dodržiava. Niekedy tam stojí v križovatke kamión, skoro každý deň tam parkuje v križovatke autobus. Myslím si, že v križovatke by sa parkovať nemalo. Ale o tom sme nechceli. Chceli sme sa spýtať, či by sa nedal ku prechodu pre chodcov pri škôlke namontovať semafor? Dnes škôlku navštevuje veľa detí, chodia na prechádzky a niekedy vidíme, že je problém prejsť cez daný prechod.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň pán starosta. Mal by som jednu pripomienku k novému dopravnému poriadku. Možno by bolo dobré na ul. Kalinčiakova dať tiež značku Obytná zóna, alebo značku obmedzujúcu rýchlosť na 30.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, reagujem na súhradku - reštaurácia U Saba - a keď bude chcieť napríklad pani Pagáčová vytiahnuť septik? Alebo bude chcieť ísť s autom do garáže? Jedine by sa to dalo tak, že osadiť stĺpik len pri hlavnej ceste. S pozdravom.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, pán starosta, nestálo by za zváženie obnovenie prechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke? Veď kedysi tu bol ... Viem, že prechod je pred križovatkou, no netrúfam si povedať, koľkí ho využívajú ... starší ľudia ani deti (hlavne vystupujúce z autobusov) určite nie. Je tu aj obchod a pri premávke, ktorá tu je, je riadny problém dostať sa na druhú stranu. A takisto čo sa týka odparkovaných áut pri reštaurácii Kopyto - oni nemajú kde parkovať? Ulica Ľudovíta Štúra je kvôli nim veľmi neprehľadná! Autá odbočujúce z hlavnej cesty doprava nemajú žiadny rozhľad! Pozdĺž ulice parkujú zákazníci! Udialo sa tam už toľko „kiksov“. .. ale tabuľa znemožňujúca takéto státie áut - žiadna!“

 

 

Váš návrh: „Prečo sa uzavrie mostek pri pivárni? Autá od bytoviek budú vychádzať okolo lekárne a potom po Záhradnej? Cesty sú tam rozbité, popri lekárni je cesta iba vysypaná. Už teraz sa tam tvoria jamy a kanál tam trčí nad cestu. Chápem zjednosmernenie mostka pri pošte ale prečo uzavrieť pri pivárni? Nebolo by rozumnejšie zjednosmerniť aj ten a umožniť výjazd od bytoviek tadiaľ? Ale bolo by treba spraviť aj cestu okolo lekárne. Na jar boli jamy vysypané a teraz sú tam zas. Ak tadiaľ začnú chodiť všetky autá od bytoviek tak behom mesiaca je tam tankodrom. A retardér na konci Cementárskej je podľa mňa zbytočný, úplne zbytočný.“

 

 

Váš návrh: „Nechápem prečo sa má uzavrieť mostek pri pivárni. Autá od bytoviek budú vychádzať okolo lekárne smerom ku stanici a potom okolo pošty alebo po Záhradnej? Cesta okolo lekárne je už teraz samá jama, o Záhradnej ani nehovorím a ešte aj na tom rohu pri zrkadle je zlá. Bol sa niekto pozrieť ako to tam vyzerá? Chápem zjednosmernenie mostek pri pošte - je to úzke, ale treba riešiť aj výjazd od bytoviek. Ak by sa nezrušil mostek pri pivárni tak jediný problém by bola cesta okolo lekárne. Plánuje sa to vyasfaltovať?“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, pán starosta. Videla som návrh na zmenu dopravného poriadku na Záhradnej ulici ... Je tam navrhnutý spomaľovací retardér ponad teplovzdušný kanál, ZA detským ihriskom. V tomto prípade akosi nechápem zmysel tohto retardéra,keďže by sa nachádzal až ZA detským ihriskom. Táto ulica je jednosmerná a napriek dopravnej značke s rýchlosťou 30, sa stane vo veľmi ojedinelom prípade, že vodiči tak skutočne aj idú. Jazdí sa tam naozaj rýchlo. Preto si myslím, že retardér by mal svoje opodstatnenie skôr (už len kvôli bezpečnosti detí) na mieste niekde pri kostole, príp.fare, ešte PRED detským ihriskom ... Ďalej ma zaujíma - je možné udeliť majiteľom motorových vozidiel z bytovky č. 149 výnimku na vjazd do jednosmerky, aby sme mohli následne vyjsť na hlavnú cestu?“

 

 

Váš návrh: „Osadiť retardér v ulici Záhradná, lietajú tam mladí ako blázni.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, mohla by sa ako Obytná zóna označiť aj Kalinčiakova ulica. Je tam veľa detí na ulici a je to zároveň aj cesta ku detskému ihrisku. Tradične je tam na ulici veľký pohyb chodcov. Označenie konca obce pri družstve v Tunežiciach je dosť nešťastné riešenie, keďže je tam vďaka kríkom neprehľadná zákruta.“

 

 

Váš návrh: „Výkres situácia V: ulica Janka Kráľa: osadiť pri odbočke k p. Čemešovi - Zákaz vjazdu nákladným vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy. Je taktiež potrebné obmedziť rýchlosť na 20/30 km/hod.“

 

 

Váš návrh: „Ešte mám jednu pripomienku a to k výjazdu od bytoviek. Výjazd chcete zrušiť a nechať len vjazd? Takže autá od bytoviek budú prechádzať okolo lekárne ak som to správne pochopil. Myslíte, že je to dobré riešenie, poslať auta cez pol dediny, aby sa dostali na hlavnú cestu a to nevravím ani o tom, aká je cesta pred lekárňou, už teraz sa tam tvoria výtlky a čo potom?“

 

 

Váš návrh: „Vyjadrujem sa Výkresu III. Mňa zaujíma, prečo by sa mali uzavrieť tie lávky cez potok. Aký je k tomu dôvod. A umiestnenie toho retardéra na Záhradnej ulici pri kostole by som umiestnil pred detské ihrisko, skôr niekde do stredu, prípadne ku značke obmedzenia rýchlosti, tam kde ho chcete dať je myslím už úplne zbytočný.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň p. starosta. Veľmi ma teší, že sa konečne niekto zaujíma o dopravnú situáciu v našej obci. Reagujem na návrhy čo sa týkajú Horných Ladiec. Určite treba niečo spraviť s jazdou "turistov" na Kríž. Určite treba poriešiť hlavne ich rýchlu a arogantnú jazdu. Osadiť tabuľu Zákaz vjazdu NV na odbočke pri p. Čemešovi sú vyhodené peniaze. Nechodí tam nikto okrem Gajdoša a ten keď bude chcieť pôjde a poničí spodnú cestu od Jendrola. A zamerala by som sa určite na priestor okolo škôlky. Je to tam veľmi nebezpečné. Tam už dávno mala byť znížená rýchlosť.“

 

 

Váš návrh: „Prečo neriešite dopravnú situáciu na hlavnom ťahu ul. Hviezdoslavovej??!! Nedávno sa tu stala nehoda, kde vletel šofér do oplotenia domu. Verím, že tých nehôd bude len pribúdať a čoskoro sa stane aj smrteľné nešťastie. Šoféri hlavne nákladných vozidiel si tu jazdia jak na diaľnici!!! Dokedy to máme trpieť?? Dokým tu naozaj niekoho nezrazí nejaké to vozidlo??! Na dome praskajú steny z otrasov od vozovky. Rieši sa tu stále niečo, čo je úplne zbytočná vec. napr. spomaľovač pri poste??!!! To akože vážne???? Hlavný ťah v Ladcoch je niekedy životu nebezpečný hlavne pre chodcov(deti). Mienite s tým niečo urobiť alebo sa máme odvolať na iný orgán, ktorý posunie daný problém kompetentnejším??“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, p. starosta. Som rád, že je tento projekt dostupný k nahliadnutiu a k pripomienkovaniu verejnosti. Dopravné značenie v našej obci je dlhodobo neriešený problém, je zastarané, nedostatočné a treba ho dať do poriadku. Som rád, že sa dal tento projekt vypracovať komplexne pre celú obec. Chválim zjednosmernenie Záhradnej ulice, ako jej obyvateľ. Taktiež spomaľovacie retardéry, ktoré v obci chýbajú a treba ich dobudovať. Retardér pri Lahoze je rozumné riešenie, jazdia tam ako blázni. Pridal by som ešte jeden na konci chodníka smerom od Lahozu k železničnej stanici (pred kruháčom) takisto ako prechod pre chodcov. Vyznačenie obytných zón je dôležité, ako v Tunežiciach, tak aj v Ladcoch a Horných Ladcoch. Dúfam, že sa doplní aj vodorovné dopravné značenie, vyznačenie jazdných pruhov a krajníc, ktoré na mnohých úsekoch chyba. Kedy plánujete zrealizovať tento projekt? Mate už schválený budget na túto akciu? Financovať bude obec z vlastných zdrojov alebo VÚC?“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, prezrela som si celý poriadok ale najviac mám potrebu vyjadriť sa k Horným Ladcom, ktoré úpravu a poriadok potrebujú nevyhnutne. To označenie hlavnej cesty je dobrá vec, ale nestačí. Keby ste stáli na hlavnej ceste v sobotu po púti a videli by ste, akou rýchlosťou fičali autá smerom do Ladiec z Kríža, alebo tam stáli v hocaký pekný deň vhodný na výlet na Kríž, neverili by ste vlastným očiam ako ja neverím stále. V Horných Ladcoch treba značenie turistom viac "strčiť" do očí. Označiť, že sú stále v obci a stále platí 50. Myslím, že takáto značka sa tam pýta už dávno, a do budúcna bude potrebnejšia stále viac a viac. Viem, vidia lesy, kúsok bez domov a láka ich to šoférovať ako niekde na lazoch, ale aj tu z dvorov vybehujú deti, cyklisti a nehovorím o cyklistoch na ceste smerom na Kríž. Okrem pripomenutia, že sú v obci a že je tam rýchlosť 50, by som určite dala aj značku Pozor cyklisti a chodci, aby boli chránení aj tí ľudia, ktorí sa vyberú touto cestou inak ako na aute - napríklad aj my, peší. Možno by to nemusela byť značka klasická, dopravná, ale niečo na spôsob ako keď človek vchádza do turistickej lokality a je tam označenie ako sa má správať. Že ich vítame, ale nie sme v lese. Ja osobne by som uvažovala aj o úseku Obytná zóna, aspoň na hlavnej ulici v časti pokiaľ idú domy súvisle za sebou. Berte do úvahy aj to, že v niektorých častiach (hoci peknej novej cesty) sa dve autá obídu len vtedy, keď sa správajú disciplinovane, a práve disciplína vodičom (aj našim) v tomto úseku veľmi chýba, značka by to aspoň vyriešila. Pomalšia rýchlosť ešte nikoho nezabila a keď vidím ako narastá frekventovanosť tejto cesty napadá mi len to, aby sme nečakali na nešťastie, ale predišli mu. Takisto by som popremýšľala nad úsekom križovatky, ktorá má (aj bude) mať nad sebou označený chodník. Ako viete, z jednej časti je tam potok a v tomto úseku by som riešila situáciu značkou Daj prednosť v jazde s tým, že prednosť by mal vodič prichádzajúci z Ladiec (ten z Kríža má dosť miesta na to, aby sa postavil vhodne). Projekty neriešia časť za križovatkou Salaš-Lom-Kríž .. tu by som riešila hlavne úsek "okolo skaly", to "S" pred mostekom, kde skutočne len čakám, kedy sa stane nešťastie. Viem, nemôžete za hlúposť ľudí, ale ja sa bojím že na to doplatí chodec, cyklista alebo domáci, ktorý sa radšej uhne (neraz sa vyhýbame aj my pretože "cudzí" neodhadnú rýchlosť a berú to tak, že môžu všetko). Aj tu by mohla byť značka Daj prednosť v jazde s tým, že vhodne umiestnené zrkadlo by vodiča informovalo o tom, kto ide zhora a kto zdola a verím, že by ľudia jazdili opatrne - hlavne by sa videli. Každopádne, už pri označení Hlavnej cesty v tejto križovatke Salaš-Lom-Kríž by som opäť zdôraznila vodičom, ktorí vyjdú z lesa a láka ich to ísť 80 .. že schádzajú do obce, táto značka tu podľa mňa veľmi chýba, upozornenie na maximálnu povolenú rýchlosť. A viete čo? Po osadení by som sem pravidelne volala kontroly, pretože také peniaze, aké by si policajti zarobili v jeden pekný slnečný deň za priestupky, by nezarobili nikde inde. Označené zníženie rýchlosti by verím, spravilo poriadky so všetkými, aj domácimi aj inými šoférmi, ktorí stále nepochopili, že ponáhľať sa nie je kam ...„

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, do dopravnej situácie v návrhu I, časť Tunežice, ulica Bottova by bolo veľmi žiadúce a potrebné v obidvoch smeroch (t.j. od nákladnej brány cementárne a k nákladnej bráne cementárne) v Obytnej zóne (domy na ulici Bottova č. 110 - 120) dať značku obmedzenie rýchlosti na 30 km/h resp. alternatívne aj spomaľovače rýchlosti pri dome Bottova 116 a Bottova 120, kde nielen kamióny jazdia šialene rýchlo. Nakoľko nie je popri ceste vybudovaný chodník, resp. nie sú označenia na prechod pre chodcov (do podchodu, z podchodu) je terajšia situácia pre chodcov životu nebezpečná. Ďakujem za doplnenie.“

 

 

Váš návrh: „Situácia I, časť Tunežice, ul. Kalinčiakova, zrušiť zákaz zastavenia. Dôvod: s detským ihriskom susedí tzv. Osvetová beseda, kde sa konajú voľby, schôdze, oslavy, svadby. Neviem si predstaviť, ako organizovať tieto podujatia bez porušenia navrhovanej dopravnej značky.“

 

 

Váš návrh: „V značení, ktoré navrhujete nevidím problém. Ale rád by som rozpútal diskusiu na ktorú však bude náš starosta malý pán. Ale môže to na návrh občanov posunúť na TSK. Všetky problémy s rýchlou jazdou v obci sú v Rakúsku, Francúzsku a iných kultúrnych krajinách vyriešené elegantne - vstup do obce je spomalený ostrovčekom, ktorý pôsobí ako spomaľovač. Všetky prechody pre chodcov sú zvýšené a sú to teda tiež výrazné spomaľovače. Po dedinách v týchto krajinách neuvidíte nikoho hnať sa veľkou rýchlosťou, lebo by si rozbil auto, alebo by sa zabil na motorke. Preto tam tiež nemerajú policajti, lebo je to zbytočné. A nie sú tam znížené rýchlosti. Jednoducho toto opatrenie by bolo preventívne a jediné naozaj účinné. Keďže sa jedná aj o cesty 1. triedy, treba to riešiť s TSK. Ale možno by nakoniec cez TSK niečo aj prešlo, keby sme to podali nie ako návrh starostu, ale občanov. Milí Ladčania, čo vy na to?“

 

 

Váš návrh: „Na túto cestu, ktorou sa dá dostať do Hlože - ku "kolonkám" a novým rodinným domom by mal byt osadený Zákaz vjazdu autám a osadiť značku Cestička pre chodcov a cyklistov tak, ako to bolo kedysi. Moja žiadosť, ktorú som podal, bola prejednaná ODI, starostami Ladiec a Beluše a bola zamietnutá s tým, že značenie, ktoré je vidieť aj na snímkach Googlu z roku 2012, bolo osadené bez vedomia ODI a bolo nelegálne umiestnené. Tá cesta by mala slúžiť chodcom a cyklistom a nie autám, ktoré sa môžu dostať aj po 61. Značky boli demontované v jednu zimu, keď sa nedalo prejsť podchodom z Hlože kvôli ľadu. Teraz je tam však cesta popri železnici až do Beluše. Autá jazdia okolo domov v Hloži veľkou rýchlosťou a ohrozujú obyvateľov a deti. Argument, že sa buduje cyklotrasa v rámci Vážskej cyklomagistrály nie je dostatočný. Takýchto ciest na Slovensku nebude nikdy dosť.“

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

"Ďakujem všetkým, ktorí sa svojimi príspevkami zapojili do vytvárania dopravného poriadku našej obce. Ako čítam, všetci si uvedomujeme, že je potrebný, ale na niektoré veci máme rozdielne názory. Asi najväčším problém sú parkovacie miesta a nedodržiavanie rýchlosti na miestnych komunikáciách. Kameň úrazu vidím aj v rozdielnosti názorov pri rozmiestnení, resp. vo vybudovaní spomaľovačov (retardérov) v našej obci.

 

 

Niektorí z Vás by ich chceli umiestniť takmer na každej ulici a aj na hlavnej ceste, iní sú naopak zásadne proti. Nechcem, aby sme teraz jeden druhého osočovali za to, že sme si takto verejne povedali svoj názor. No Vaše názory budeme konzultovať s projektantom dopravného poriadku ako aj s pracovníkom Dopravného inšpektorátu v Trenčíne. Určite sa niektoré Vaše pripomienky podarí zapracovať do pripravovaného dopravného poriadku, no niektoré nie. Spomaľovače, ktoré sú navrhnuté, budú po schválení budované z rozpočtu obce a poslanci budú rozhodovať, či nájdeme v rozpočte potrebné financie na ich vybudovanie. Aj keď si uvedomujem, že z hľadiska ukľudnenia dopravy sú potrebné, v prvom rade bude potrebné nájsť financie na opravu Záhradnej a Kukučínovej ulice. Až potom sa budú môcť robiť ďalšie kroky k výstavbe dopravného značenia, obmedzenia dopravy a jej usmerneniu.

 

 

V neposlednej rade je potrebné premýšľať o priestoroch na parkovanie. Problém rýchlosti niektorých našich vodičov je kapitola sama o sebe. No úprimne. Koľko cudzích vodičov chodí rýchlo v “dolných” Ladcoch? Robíme si to sami. Poznáme ich, len sa bojíme im to povedať do očí. Sme bezohľadní a neuvedomujeme si, ako rýchlo môže prísť k nešťastiu. Horné Ladce sú v tomto smere opakom. V tejto časti našej obce jazdia rýchlo hlavne tí, ktorí opúšťajú Butkov, a chcú sa dostať z našej obce rýchlo a to spôsobuje veľmi nebezpečné situácie. Preto ešte raz ďakujem za Vaše názory a verím, že spolu s novým obecným zastupiteľstvom schválime dopravný poriadok obce tak, aby zohľadnil špecifiká každej časti našej obce."

 


 

Otázka č. 4:

Aký je Váš názor na 4-ročné pôsobenie vedenia obce Ladce, v čom by sa malo pokračovať alebo čo by sa malo zmeniť? A zároveň - boli by ste ochotní - vy, občania, poradiť nám a pomôcť, resp. spolupodieľať sa na príprave investičných zámerov obce, aby sa spoločnými silami dosiahol cieľ všetkých nás, a to vybudovať krajšiu obec? Podnety, ktoré prídu, budú odovzdané novému vedeniu obce po komunálnych voľbách.

 

 

Celkovo prišlo 9 odpovedí (názorov), z toho 8 anonymne.

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

"Dobrý deň, ďakujem naozaj všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor na vedenie obce. Poslali ste mi pochvalné, ale aj kritické odkazy. Často ste spomínali nedoriešenú rekonštrukciu verejného osvetlenia, katastrofálne detské ihriská v Ladcoch, Tunežiciach a neexistujúce v H. Ladcoch. Problémy vidíte aj v nedokončených rekonštrukciách miestnych komunikácii po výstavbe kanalizácie a vodovodu, ako aj dopravný poriadok našej obce. Vaše návrhy posuniem novému vedeniu obce ale verím, že ešte súčasné obecné zastupiteľstvo v návrhu rozpočtu na rok 2019 nájde finančné prostriedky, aby aspoň časť Vašich požiadaviek a návrhov bolo možné zrealizovať.

 

 

Tieto problémy však poznalo a snažilo sa vyriešiť aj súčasné obecné zastupiteľstvo. Stanovili sme si priority a podľa nich sme aj postupovali. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú sme chceli predložiť pri dotačných schémach, ktoré by boli vyhlásené našou vládou, ministerstvami alebo rôznymi nadáciami. Bohužiaľ, nebola vyhlásená žiadna výzva ani program na výstavbu resp. na rekonštrukciu miestnych komunikácii v mestách a v obciach, ako je tá naša. Naopak, pri detskom ihrisku sme boli úspešní, no vzhľadom na pridelenú dotáciu, ktorú sme získali v porovnaní s potrebnými investíciami, sme sa danej dotácie vzdali. Bola by to iba kvapka z potrebných financií a prednosť dostal toľkokrát odkladaný a sľubovaný chodník do Tunežíc. Verejné osvetlenie je kapitola sama o sebe. Jedno verejné obstarávanie zrušené a druhé je už 6 mesiacov na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa predkladajú jedny dokumenty za druhými a posielajú sa vysvetlenia prečo sme urobilo to alebo ono. No nebudem sa vyhovárať. Toto sme stále nezvládli. Verím však, že v krátkej dobe dostaneme odpoveď a buď vyhlásime novú súťaž alebo bude podpísaná zmluva s vysúťaženým dodávateľom rekonštrukcie nášho verejného osvetlenia.

 

 

Podobne je to aj s rozpracovaným dopravným poriadkom. Ten je momentálne na Vašom pripomienkovaní a tieto pripomienky sme zapracovali do tohto dopravného poriadku a bude predložený na schválenie dopravnému inšpektorátu do Trenčína. Po jeho schválení bude následne opäť predstavený na našich stránkach ako aj na úradných tabuliach. Ako som už vyššie spomínal, ďakujem Vám za vaše názory a pripomienky. Vážim si každý Váš návrh, ktorý posunie našu obec ďalej a urobí ju krajšou. Bude však opäť záležať na obecnom zastupiteľstve, ktoré zasadne po tohtoročných voľbách, a určí si priority a nastaví financie na projekty, na ktorých mu bude záležať najviac."

 


 

Otázka č. 3:

Aký je váš názor na premiestnenie Pomníka padlým a umučeným v SNP pred Obecný úrad v Ladcoch? V súčasnej dobe je aj na základe obhliadky akademickým sochárom Jurajom Krajčom Pomník padlých a umučených v SNP poškodený a je potrebné urobiť návrh na reštaurovanie tejto Národnej kultúrnej pamiatky. Poškodenie je spôsobené „zubom času“, poveternostnými podmienkami, ale aj množstvom ťažkých automobilov, ktoré prechádzajú cez križovatku. Zároveň si treba predstaviť priebeh spomienkových slávností, kde si pripomíname oslobodenie našej obce ako aj výročie SNP. Občania stoja na chodníku na jednej strane cesty a kapela s rečníkmi pri pamätníku na druhej strane cesty. Medzi nimi prechádzajú cyklisti a automobily. Preto vzišiel návrh na preloženie nášho pomníka pred dom kultúry, aby sme vytvorili vhodný priestor na dôstojnú pietnu spomienku na našich zavraždených spoluobčanov, ktorá nebude rušená prechádzajúcimi automobilmi a cyklistami. Súčasťou premiestnenia by bolo dobudovanie okolia pamätníka so zeleňou. Pripájam aj zopár vizualizácii, ako by raz mohlo "námestie" pred úradom spolu s pomníkom vyzerať. Privítali by ste v obci takúto zelenú zónu, prípadne, aké sú vaše predstavy?

 

 

Celkovo prišlo 8 odpovedí (názorov), z toho všetky anonymne.

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň! Po premiestnení pamätníka ostane prázdne miesto. Bolo by super dať tam urobiť kríž. Pokiaľ viem, je tu len jeden smerom do Podhoria a iný tu nie je, ani pri kostole nie je kríž. Napr. v Beluši je min. 5 krížov. Áno Beluša je obrovská, ale tam na tom prázdnom mieste by sa krásne vynímal. Sme už predsa pútnické miesto. Alebo by bolo dobré sprostredkovať túto myšlienku pánovi Barcíkovi alebo pánovi farárovi. Poprípade urobiť zbierku v kostole na novy kríž. Verím, že tento nápad by sa páčil viacerým. Ďakujem!“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, pán starosta! Premiestniť pomník k úradu je super, aj nové miesto je super, ale keď vidím návrh vizualizácie, je podľa mňa moc "vystrčený" vpredu. Bude sa dať obísť zo všetkých strán, je taký "nechránený". A ako poznám niektorých našich ufrflaných občanov, bude im zavadzať. Tak isto aj mladí ľudia po akciách budú vlastne prechádzať priamo okolo neho, obávam sa vandalizmu. Doteraz bol umiestnený tak, že sa nedalo okolo neho kolom dookola prechádzať. Miesto je super, ale pomník by som posunula úplne ku kraju tej zelene a po bokoch by som dala tie betónové lavičky alebo neviem čo to je, čo sú na fotke vizualizácie. Takže ľudia by ho priamo neobchádzali a bol by lepšie chránený :-) Prajem krásny deň!“

 

 

Váš návrh: „Jarko, ja by som v nemalej miere zaostril pozornosť kúsok od tohto pamätníka, na miestny potok, o ktorom má človek viac a viac pochybností, či je ešte miestnym potokom a či dákou stokou .... bahno, zápach, veci podobné ... zrejme nerobíš rannú pešiu obchôdzku po obci ako Tvoji predchodcovia. S pozdravom občan“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, prikláňam sa k názoru aby bol pomník presunutý či zrekonštruovaný. Otrasy určite ničia pomník a spomienkové dni sú narušené premávkou a pod. Otázkou je, či by mala byť takáto významná pamiatka pre obec presunutá na miesto nie tak viditeľné pre verejnosť. Aj keď sú spomínajúci rušení, je dobré, keď ľudia vidia že sa niečo takéto deje. Križovatka je pomyselné centrum Ladiec a bolo by dobré keby tam pomník zostal. Možno by bolo strategické ho presunúť na druhú stranu križovatky. Dalo by sa tam spraviť aj zátišie, aby sa mohli organizovať spomienky vo väčšom kľude. Akokoľvek sa rozhodnete, bude to lepšie ako nechať pomník spadnúť :)“

 

 

Váš návrh: „Nemyslím si, že v premiestnení pomníka je niečo zlé, ale skúste si predstaviť, že by niekto navrhol premiestniť Eiffelovu vežu v Paríži inam ako stojí, alebo Sochu slobody v New Yorku ...Viem, že je to možno nadnesené prirovnanie, ale je to proste pomník , ktorý patrí tam, kde ho naši predkovia postavili. Ak sa za dvesto rokov premiestni obecný úrad z nejakého dôvodu niekam inam, pôjde s ním pomník znova na nové miesto? Myslím si (a je to naozaj iba môj subjektívny názor ), že je na mieste kam patrí! Ja som Ladčan a som za to, aby zostal tam kde je!“

 

 

Váš návrh: „Áno, určite som za takéto riešenie ....“

 

 

Váš návrh: „Osobne s týmto návrhom nesúhlasím. V poslednej dobe sa všetko, čo má slúžiť občanom ako oddychová zóna, presúva ku kultúrnemu domu. Ľudia, ktorí bývajú za hlavnou cestou, to majú bližšie na lavičky pri križovatke, keď si chcú v rámci prechádzky posedieť. Pamätník je to posledné, čo ešte stojí za pozretie v tejto oblasti, po jeho premiestnení sa môžeme pozerať akurát tak na Kopyto. Prečo by v obci nemohli byť dve pekné oddychové miesta, prípadne aj viac? Slávnosť oslobodenia obce sa koná raz ročne, to hádam ľudia aj cyklisti či šoféri prežijú, ale v bežnom živote tadiaľ prechádzame denne a všimla som si, že dôchodcovia (a aj tí z bytoviek) tam veľmi radi popoludní sedávajú. Socha je veľmi pekná, súhlasím, že ju treba opraviť, ale práve ona dáva tomuto miestu istú dominantnosť. Pozrela som si aj vizualizáciu, za prvé, je otrasná, trvalo mi hodnú chvíľu sa zorientovať, sú tam veľké priestorové chyby, za druhé, tá socha , čo je tam, to si pani architektka nedala ani tú námahu dať tam sochu v skutočnom výzore? A socha je absolútne skrytá, nie je ju poriadne vidieť, z dominanty pri hlavnej ceste sa stane ukrivdená ukrytá socha, na ktorú sa nikto okrem jediného dňa v roku nepozrie. Takže ešte raz, nesúhlasím.„

 

 

Váš návrh: „Absolútne s tým súhlasím. A budem sa diviť ak bude mať niekto niečo proti tomu. Držím palce.“

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

 

"Ďakujem všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor na preloženie pamätníka. Vzhľadom k tomu, že 50% vyjadrení bolo za a 50% bolo proti preloženiu pamätníka, bude preloženie závisieť na postoji poslancov budúceho obecného zastupiteľstva. Predpokladám, že nové zloženie poslancov bude mať iný názor na súčasné investičné plány obce a bude mať aj iné priority. Verím však, že plán obnovy komunikácii a rozširovania zelene v našej obci zostane zachovaný. Osobne by som, napriek negatívnym názorom, bol za zmenu umiestnenia pamätníka a verím, že v budúcnosti sa táto zmena udeje aj s vytvorením dôstojného zátišia v okolí tejto stavby. Uvoľnením priestoru v križovatke by sa mohla zlepšiť prehľadnosť tohto frekventovaného uzla a vznikol by priestor aj na informačný systém, ktorý by nasmeroval vodičov a návštevníkov našej obci na rôzne body záujmu. Ešte raz ďakujem za názory a verím, že touto odpoveďou som Vás neodradil k ďalším reakciám na moje otázky. Vaše vyjadrenia nám pomáhajú robiť veci lepšie."

 


 

Otázka č. 2:

Aký je váš názor na parkovanie v Ladcoch - na možnosti, kapacity, miesta na parkovanie. Ako by ste zlepšili situáciu s parkovaním v obci vy? Boli by ste ochotní zaplatiť za rezidenčnú kartu pre zaparkovanie si jedného vozidla pred bytovkou? V budúcnosti bude potrebné vybudovať v obci viac parkovacích miest, resp. parkovací dom, ktorý by slúžil na zaparkovanie si svojho „miláčika“ čo najbližšie k domu. Sme ochotní vzdať sa zelene a trpieť horúce leto, rozpálený betón a asfalt pre tento komfort?

 

 

Celkovo prišlo 7 odpovedí (názorov), z toho 6 anonymne.

 

 

Váš návrh: „Určite by som uvítal aby mal každý majiteľ bytu aspoň jedno parkovacie miesto i keď za poplatok pre parkovanie svojho auta pri bytovom dome. Určite sú v súčasnosti v nevýhode bytové domy postavené v minulosti kedy sa pri ich výstavbe vôbec nepočítalo, že niekto bude mať aj auto. Teraz sa stavajú bytové domy a "každý" dom dostane stavebné povolenie len vtedy, ak má na počet bytov aj parkovacie miesta.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň. Čo sa týka vybudovania parkovacieho domu, konkrétne tu v Ladcoch, si to neviem predstaviť. Jednak miesto, kde by bol umiestnený a jednak kto by bol ochotný zaň platiť. Tak isto rezidenčná karta, ktorá rieši situáciu skôr vo veľkých mestách. Jediný spôsob vidím v tom, že prenajať si parkovacie miesto, povedzme na rok za nejakú sumu. Samozrejme, by to muselo mať limit, čo do počtu, lebo viem si predstaviť, ako by to rýchlo niektorí zneužili. Problém s parkovaním je hlavne medzi bytovkami. Ale tak isto pri obchodoch, poste, škole, ... Akurát pri škôlke a kostole je situácia celkom poriešená, aj keď povrch je len provizórny. Verím, že aj to sa časom porieši. Takže problémy vidím hlavne pri panelákoch. Miest je málo a aj tie čo sú už potrebujú rekonštrukciu. Jednak povrch, veľkosť, vymedzenie... Čo sa týka zväčšenia kapacít, žiaľ jedine na úkor zelene. V Ladcoch nevidím spôsob, napr. zbúrať nejakú budovu a postaviť parkovacie miesta, dom... Možný spôsob, ako pridať zopár miest je premiestniť detské ihrisko medzi bytovkami na plochu vedľa fary. A na mieste terajšieho ihriska vybudovať parkovacie miesta, dom ... Žiaľ na úkor zelene :/“

 

 

Váš návrh: „Rezidenčná karta???? To už sme kde???? V prvom rade by si všetci mali svoje auta dávať do svojej garáže a nie pred bytovku!!! Dobre vieme, že svoju garáž má už každý druhý človek, len ich nepoužívajú na to na čo majú!“

 

 

Váš návrh: „Radšej opravte cesty, miesta na parkovania je dosť.“

 

 

Meno (nepovinné): dusan janík

Váš návrh: „Zdravím p. Koyš, toto je téma ktorá ma zaujíma, cca pred 2 rokmi sme sedeli na OcÚ, kde bol podaný návrh na parkovanie na ulici Záhradná, všetci odsúhlasili centrálne parkovisko, zrejme z toho zišlo, ja osobne si myslím, že to bol perfektný plán, teraz súhlasím s návrhom na zaplatenie rezidentského parkovacieho miesta na jedno auto pred bytovkou, podotýkam jedného auta na jeden byt, nie som odporca zelene v obci, treba však zobrať do úvahy aj potreby občanov, ktorý chcú zaparkovať čo najbližšie k svojmu bydlisku. Je to môj osobný názor a moje vnímanie s parkovaním v obci Ladce. Ďakujem za otvorenie diskusie k tejto téme. Ďakujem a prajem veľa ďalších úspechov v osobnom i v pracovnom živote. S pozdravom D. Janík“

 

 

Váš návrh: „No niečo treba s tým robiť.

1. Odstrániť vraky, ktoré zaberajú miesto, aj ten pred bytovkou 162, už som o tom písal, a odozva zo strany starostu bola taká ,že treba zistiť, komu ten vrak patrí. Veď všetci dobre vedia, že naposledy na tom jazdila pani Riecka, a tá sa vyjadruje tak ,že majiteľom je pán Riecky, jej bývalý manžel. To pán Riecky je čo, pre neho neplatia žiadne nariadenia? Pán starosta, netreba pred takýmito neporiadkami privierať oči.

2. Parkovacie miesta zaberajú aj autá, ktoré zákazníci autoservisu pristavujú k oprave. Myslím si, že autoservis nemá v takej blízkosti obytných domov ani čo robiť. Existujú predsa nejaké hygienické predpisy.

3. Viacero obyvateľov je aj vlastníkom garáže, a niektorí aj viacerých garáží, a predsa parkujú automobily pred svojím domom, alebo bytom.

4. Zaviesť miestnu daň, za trvalé parkovanie automobilu na obecnom priestranstve.“

 

 

Váš návrh: „Parkovanie je zlé, ako v každej obci, ktorá roky na to nemyslela, dostavila nové byty, budovy. Nie je to chyba obce, proste boom áut je príliš veľký. Osobne nie som zástanca toho, že všetko čo sa robí a buduje je na úkor zelene. Aká nová zeleň sa tu buduje? A ako vyzerá tá čo máme? Parkovanie je pre ďalší život v obci nevyhnutné, malý príklad, nové potraviny. Pravidelne tam stoja tie isté autá, a celý deň, z čoho je zjavné že to nie sú zákazníci ani zamestnanci, ale leniví bytovkári. Áno leniví, pretože polovica z nich vlastní garáž, ale má v nej všetko len nie auto. Chápem, je praktické mať auto hneď pod domom, ale takto to dlho fungovať nebude. Osobne si myslím, že celá oblasť bytoviek by sa mala dať spraviť nejakému odborníkovi, ktorý by posúdil, ktoré miesta je možné premeniť na parkovacie plochy, aj keby pri každej bytovke vznikli dve či tri, spraviť niekoľko nových ale kultúrnych plôch pri každej bytovke s tým, že zvyšná zeleň by sa mala tiež skultúrniť, obnoviť. Teraz je tam ale od estetickej funkcie má ďaleko. Okolo Homosila je zelene až až, ale ako to vyzerá? Podľa mňa nič moc. Spraviť tu pekné parkovisko a vysadiť okolo neho stromy a kvety je kompromis aj pre bytovkárov, čo potrebujú mať všetko pod nosom, aj pre okolie, aj pre obec. A pomedzi to sem tam hojdačka, šmýkalka. Netreba hneď spraviť jeden veľký betónový fľak, alebo parkovacie domy, toto je podľa mňa lacnejšie riešenie, medzi bytovkami to tak postupne robia všetky obce, vyhradia priestor pre autá a zvyšok venujú zeleni (nie iba tráva) a deťom. Parkovanie pri MŠ by mohlo byť v budúcnosti centrálnym parkoviskom, napríklad pre omše a kultúrne podujatia, len to parkovanie tiež treba dobudovať, vyznačiť čiary. Pri MŠ je neobývaná budova, možno by bolo fajn odkúpiť ju a spraviť veľké parkovisko práve tu. Teoreticky je blízko obchodu aj úradu. A čo sa týka platenia si za jedno miesto, pokiaľ majiteľ bytu vlastní aj garáž, príde podľa mňa lacno k dvom státiam. Majitelia bytov by mali mať státie drahšie, aby boli rovnocenní s tými, čo garáž nemajú a naozaj musia parkovanie riešiť denne.“

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

 

"Opäť chcem poďakovať za odpovede občanov, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj názor na súčasnú situáciu s parkovaním v obci. Vaše vyjadrenia budú podkladom pre riešenie dopravného poriadku našej obce, ktorého súčasťou je aj riešenie statickej dopravy (parkovania) v obci. Po vypracovaní tohto dokumentu bude návrh projektanta prednesený a odprezentovaný na obecnom zastupiteľstve. Samozrejme, následne aj zverejnený na obecnej web stránke a v informačných tabuliach. Po opätovnom „zozbieraní“ názorov zapracuje projektant dané názory a pripomienky alebo zdôvodní, prečo sa nedajú zapracovať. Pred samotným schválením tohto dôležitého dokumentu na obecnom zastupiteľstve budeme musieť byť presvedčení, že zlepšíme kvalitu dopravy v našej obci a neskomplikujeme život nielen našim občanom, ale hlavne motoristom. Verím, že aj vďaka Vám sa nám to podarí."

 


 

Otázka č. 1:

Blíži sa voľba nového riaditeľa ZŠ Ladce. Aký máte názor na vedenie ZŠ? Na čom by mal staronový, resp. novozvolený riadieľ stavať a čo by sa malo zmeniť?

 

 

Celkovo prišlo 14 odpovedí (názorov), z toho 12 anonymne.

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

 

"Chcem poďakovať všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor na otázku ohľadom práce vedenia našej školy. Môžem Vás ubezpečiť, že som si názor každého z Vás pozorne prečítal. Po ukončení voľby riaditeľa našej základnej školy ich posuniem vedeniu. Pevne verím, že Vašimi názormi a pripomienkami sa súčasné alebo novozvolené vedenie školy bude zaoberať a aj ja spolu s obecným zastupiteľstvom budeme nápomocní pri ich riešení."