Projekty financované EÚ

Čistenie Kucharovho potoka 2021

 

Možno si niektorí občania už všimli, že v týchto dňoch sú v plnom prúde rozbehnuté práce na čistení koryta Kucharovho potoka v našej obci. Práce začali ešte vo februári (výrub náletových drevín) a od 15. 2. pracuje na čistení bager z Povodia Váhu. S prácami začal v Hloži, pri bývalej hasičskej nádrži a pokračuje smerom na Ladce. Naši pracovníci čistia koryto ešte pred prácou „kráčajúceho“ bagra, aby ten mohol koryto lepšie vyčistiť a prehĺbiť. Práce na tomto úseku by mali trvať odhadom dva týždne a ja verím, že sa nám podarí vyčistiť koryto až po železnicu. Ak bude možnosť „zamestnať“ bager aj po dokončení tejto práce a Povodie Váhu ho nebude potrebovať v inej lokalite, plánujeme spraviť podobné úpravy aj v koryte Lúčkovského potoka. Snáď sa aj vďaka týmto opatreniam a prácam voda do koryta potoka vráti.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce