Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Regionálna súťažná prehliadka 2005