Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Regionálna súťažná prehliadka 2005