Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Regionálna súťažná prehliadka 2005