Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Regionálna súťažná prehliadka 2005