Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Regionálna súťažná prehliadka 2005