Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Regionálna súťažná prehliadka 2005