Projekty financované EÚ

DNI OBCE LADCE I. časť 2022

Dni obce Ladce 2022 sa niesli v znamení osláv 550. výročia prvej písomnej zmienky o Ladcoch a 625. výročia prvej písomnej zmienky o Tunežiciach.

Program bol pestrý a veľmi zaujímavý. Začali sme už v piatok 22. 07. 2022 hudobným večerom so skupinou Fonetik. Hudobný večer pred domom kultúry v Ladcoch sme usporiadali prvý krát. Boli sme príjemne prekvapení množstvom ľudí a dobrou náladou, ktorá sa niesla celým večerom. Hudobnej skupine Fonetik ďakujeme za odohratie, vytvorenie dobrej zábavy a veríme, že túto akciu zopakujeme.

Sobotný, hlavný program Dní obce Ladce 2022 sa na pódiu začal 23. 07. 2022 vystúpením tanečného krúžku MŠ Ladce pod vedením Moniky Fuskovej, ktorá aj profesionálne moderovala celé podujatie. S hudobným vstupom sa predstavila Erika Fišerová na husliach a s programom vystúpil aj tanečný odbor ZUŠ Ladce pod vedením Lucie Adamik DiS.Art. Po tanečnom a hudobnom úvode, prítomných pozdravil pán starosta Ing. Jaroslav Koyš, ktorý zároveň privítal predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku a odovzdal mu slovo, aby pozdravil prítomných a odovzdal šek v hodnote 1500 € na podporu podujatia Dní obce Ladce 2022. Po príhovoroch, starosta obce Ing. Jaroslav Koyš a zástupca starostu Dominik Koštialik odovzdali pamätné plakety a kytice kvetov oceňovaným občanom.  

Ocenenie prevzali,

Júlia Saksová  ako najstaršia občianka obce Ladce,

Irenka Gajdošíková  za celoživotnú prácu v MŠ Ladce, za aktívnu a obetavú prácu s deťmi  a za výkon občianskych záležitosti v obci,

Milan Rafaj za vzornú reprezentáciu obce, za významnú a obetavú prácu pre ZO SZZP a dlhoročné pôsobenie ako predseda ZO SZZP  Ladce (Základná organizácia Slov. zväzu zdravotne postihnutých),

Martin Habánek za reprezentáciu a šírenie dobrého mena obce, za jej  kultúrny a spoločenský rozvoj a za šírenie tradičnej ľudovej kultúry.

In memoriam bol ocenený Branislav Lipták st. za dlhoročnú a profesionálne odvedenú prácu kronikára obce Ladce a redaktora Ladeckých zvestí, za obetavú činnosť a za odovzdanie histórie obce ďalšej generácií. Ocenenie prevzal syn Miroslav.

Po oficiálnej časti sa na pódiu predstavil spevácky zbor z Kelča, nášho partnerského mesta na Morave. „Kelečští regruti“ , zaspievali zmes ľudových moravských piesní. V ďalšom programe sa predstavila hudobná skupina AcaPeople, ktorá spievala známe hity v štýle a capella, teda bez hudobných nástrojov. Čas potrebný na prípravy hlavného hudobného hosťa sme využili na žrebovanie tradičnej tomboly. Ako každý rok, aj tento boli v tombole hodnotné ceny. Výhercov potešil bicykel, robotický vysávač, televízor, rôzne náradia do domácnosti, slivovica, víno, či múka z Kelečského mlyna. Večerný program patril hudobnej skupine ABBA Slovakia,  ktorá počas 90 minútového koncertu odohrala všetky známe hity švédskej skupiny ABBA. Po koncerte nás až do pol noci, v štýle oldies ale aj najmodernejších hitov bavil DJ Jaro Trník.

V priebehu soboty bola pre návštevníkov podujatia v dome kultúry pripravená aj výstava bonsajov Jaroslava Spodniaka, výstava fotografií Martina Habánka a  informačný stánok MaHoLa , kde ste sa mohli dozvedieť o histórií rodu Motešických aj o histórií či rekonštrukcií kaštieľa v Ladcoch. Pre deti boli k dispozícií atrakcie, pre dospelých kvalitné pivo, výborný guláš, kapustnica či pečené mäso, ktoré pripravili členovia a dobrovoľníci z kultúrnej komisie. Organizácia takéhoto podujatia si vyžaduje veľa úsilia a dobrovoľníckej práce za čo patrí obrovská vďaka všetkým, ktorí pomohli zorganizovať toto podujatie v takomto rozsahu. Veľká vďaka patrí aj vám všetkým, ktorí ste podporili toto podujatie účasťou, kúpou tomboly, alebo občerstvenia.

 

Text: Dominik Koštialik

Foto: Martin Habánek, Dominik Koštialik, Ing. Katarína Kalusová