Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Projekt Zelená Župa od TSK nám umožní vybudovať dve komunitné kompostoviská

 

Získali sme grant od Trenčianskeho samosprávneho kraja z projektu Zelená župa. Pri bytovkách vďaka tomu vzniknú dve komunitné kompostoviská

 

 

 

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj schválil našej obci grant Zelené oči, do ktorého sme sa zapojili z dvoch dôvodov - znížiť vznik komunálneho odpadu a dať možnosť aj obyvateľom bytoviek kompostovať biologický odpad, ktorý vyprodukujú. Grant bol schválený vo výške 1 776,00 - Eur na projekt s názvom „Komunitné kompostovisko“. Projekt sa bude realizovať v mesiacoch august a september 2018.

 

 

Ide o pilotný projekt pre našu obec, nakoľko nevieme dopredu odhadnúť, koľko obyvateľov sa reálne zapojí do kompostovania. Ak sa tento spôsob osvedčí, budeme v budúcnosti uvažovať nad zriadením ďalších miest. V rámci projektu budú v dvoch miestach pri bytovkách osadené po 3 ks kompostovacích zásobníkov a vyškolia sa kompostmajstri, ktorí budú v spolupráci s obcou spravovať kompostéry. Na všetkých bytovkách sa uskutočnia domové schôdze, kde obyvatelia, ktorí sa zapoja do kompostovania, dostanú kompostovateľné vrecká, ktoré môžu používať na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (šupky z ovocia a zeleniny, zvyšky z jedla, čaj, škrupiny z vajec a pod.). Miesta budú vytvorené tak, aby boli pre každého občana dostupné v podobnej vzdialenosti. Jedno miesto pre kompostovacie zásobníky bude medzi bytovkou č. 152 a farou Ladce pri elektrickej rozvodni. Druhé miesto pre kompostovacie zásobníky bude v miestach za bytovým domom č. 148 pri kotolni. Kompostéry budú zabezpečené železnou sieťkou tak, aby boli ochránené pred hlodavcami. Pri vybudovaní sa uskutoční prednáška o správnom kompostovaní, ktorú zabezpečí partner projektu, ktorým je spoločnosť JRK Waste Management s.r.o.

 

 

Veríme, že obyvatelia bytoviek uvítajú komunitné kompostoviská a budú sa zapájať do kompostovania. Pre informáciu dodávame, že tento rok sa nám podarilo získať dlho očakávané kompostéry aj do rodinných domov a verejné priestranstvá. O to viac veríme, že komunitné kompostoviská potešia aj obyvateľov bytových domov a podarí sa nám spolu aj takýmto spôsobom znižovať komunálny odpad a jeho negatívny dopad na životné prostredie.

 

 

Uvedený projekt Obce Ladce bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zelená župa si kladie za cieľ znížiť svoju ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Zelená župa je zatiaľ jediný projekt svojho druhu na Slovensku na úrovni krajov vôbec. Účelom grantového programu Zelené oči je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl