Projekty financované EÚ

Globálny klimatický štrajk v ZŠ Ladce 2019

 

Globálny klimatický štrajk. 20. - 27. 9. 2019

 

 

Od minulého školského roku je naša škola zapojená do medzinárodného programu - Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE). Vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE) je určený mladým ľuďom v 37. krajinách sveta. Slovensko sa programu zúčastňuje od roku 2009 a už od prvých rokov dosahuje v programe mimoriadne výsledky.

 

 

Školy zapojené do programu YRE chcú podporiť medzinárodný klimatický štrajk, ale inak. Chceme „rebelovať“ tým, že pôjdeme v tento deň príkladom. Počas klimatického štrajku budeme nielen zaujímavo učiť o klimatickej zmene, ale pôjdeme viac do hĺbky - až po výzvu prijať osobný klimatický záväzok (napr. môžem obmedziť konzumáciu mäsa a syrov, vzdávam sa konzumácie fast foodu, vzdám sa kupovania vody a nealko nápojov v jednorazových obaloch, na krátke vzdialenosti budem chodiť pešo alebo na bicykli, vyhnem sa kúpe produktov z druhého konca sveta, obmedzím nákupy oblečenia...).

 

 

Ďalšou našou spoločnou aktivitou bude vysadenie nového stromu v školskej ovocnej záhrade. Vysadenie zdokumentujú naši mladí reportéri vo svojej reportáži. Obavy štrajkujúcich mladých ľudí z budúcnosti sú úplne na mieste. Klimatická kríza, priamo prepojená aj so stratou biodiverzity, je naliehavou environmentálnou výzvou, ktorá už nemôže byť ďalej prehliadaná.

 

 

Štrajkovať sa dá rôzne - aj jednorazovo vyjadrením svojho postoja na námestí, ale aj trvalou zmenou svojho spôsobu života. Podporujeme všetky aktivity, vedúce k zmierneniu dopadov klimatickej krízy. Za najúčinnejšie ale považujeme stať sa príkladom pre naše okolie.

 

 

Text: Mgr. Anna Adamčíková, koordinátorka Mladých reportérov pre životné prostredie ZŠ Ladce

Foto: Mgr. Anna Adamčíková, koordinátorka Mladých reportérov pre životné prostredie ZŠ Ladce