Projekty financované EÚ

Organizácie v obci

 

V obci pôsobia viaceré organizácie s rôznym zameraním. Ak sme vašu organizáciu nezverejnili, určite nás kontaktujte, radi o vás budeme verejnosť informovať.

 

 

 

Organizácia

Kontakt

Dobrovolný hasičský zbor Adam Kováčik

Slovenský rybársky zväz

Bohumil Ištvánik

Slovenský Červený kríž Anna Ištvániková
Slovenský zväz záhradkárov  
Slovenský zväz drobnochovateľov Anton Haršáni
Lesné družstvo a Urbárske spoločenstvo, Ladce Rudolf Hriadeľ
Lesné družstvo a Urbárske spoločenstvo, Tunežice Jaroslav Melicher
Poľovnícke združenie BUKOVINA Ján Prekop
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Marián Justh
Matica Slovenská Mgr. Mária Letková
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Milan Rafaj

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ladce

Mons. Jozef Petráš
Materské centrum MIMČO Mgr. Adela Guzoň

Súkromná základná umelecká škola Ladce

Lucia Pavlíková DiS. Art.
TJ Tatran Cementáreň Ladce Ing. Jaroslav Koyš

 

 

 

 

Kontakty obec