Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Organizácie v obci

V obci pôsobia mnohé spoločenské organizácie:

Dobrovolný hasičský zbor
p. František Meliš

Slovenský rybársky zväz
p. Ján Sloboda

Slovenský červený kríž
p. Anna Ištvániková

Slovenský zväz záhradkárov
p. Pavol Kalus

Slovenský zväz drobnochovateľov
p. Anton Haršáni

Lesné družstvo a Urbárske spoločenstvo, Ladce
p. Vladimír Kalus st.

Lesné družstvo a Urbárske spoločenstvo, Tunežice
p. Miroslav Kvasnica

Poľovnícke združenie BUKOVINA
p. Ján Prekop, Beluša-Hloža

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Ing. Karol Horký

Matica Slovenská
Mgr. Mária Letková

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
p. Štefan Kováčik

 

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Ladce

Kontakt:

ThDr. Pavol Turza, farár
Email: ladce@fara.sk

Mob. tel.: +421 910 911 002      
Adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ladce, Záhradná 151, 018 63 Ladce

Webová stránka:  http://ladce.fara.sk/ 

 

Materské centrum Mimčo

Kontakt:
Email:  mcmimco@gmail.com  

Ing. Ivana Mrvová, štatutár
Adresa:  Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce   
Telefón: 0911 132 480

Mgr. Adela Barošová, zástupca štatutára
email: adel.barosova@gmail.com
Telefón: 0908 216 798