Projekty financované EÚ

Koľko lásky darovali ľudia z našej obce? 2020

 

Aj tento rok bola zverejnená výzva na zapojenie sa do milého projektu – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

 

 

Napriek situácii, ktorá dnes ľuďom sťažuje stretávanie sa, aj organizovanie akýchkoľvek charitatívnych akcií či individuálneho pomáhania sa projekt predsa len konal. Opatrenia boli sprísnené, krabice naplnené darčekmi pre seniorov museli prejsť dvojitou karanténou. Prvá sa konala po prijatí krabice kontaktnou osobou, druhá bola po dodaní do zariadenia, ktoré seniori navštevujú alebo v ňom žijú. Takto myšlienka potešiť našich najstarších neohrozila ich zdravie a rešpektovala aj všetky aktuálne nariadenia. V našej obci pripravili a odovzdali krabičku viacerí občania, niekedy krabičku či krabičky pripravili dokonca celé rodiny. O prepravu hotových balíčkov sa postarala rodina Ľachká a ako je vidieť na fotke, naozaj mala krabičiek plný kufor.

 

 

Krabičky plné lásky pripravila aj rodina Zuzany Čuríkovej, Aleny Hudákovej, Karin Želiarovej, Aleny Janíkovej, Renáty Mikuškovej, Jarmily Kútnej, Dominiky Ľachkej, Evy Hudecovej, Zuzany Malovcovej Seidl, Silvie Gajdošíkovej, Kristíny Liškovej, Kristíny Živčicovej, Kataríny Kalusovej a Márie Kalusovej. Krabičky sú na ceste do zariadení pre seniorov v púchovskom okrese.

 

 

Myslíme si, že povieme za všetkých, ktorí krabičku pripravili, že práve táto činnosť nás naladila na vianočný čas a pripomenula nám to čaro, ktorému sme ako malé deti verili snáď všetci. Čaro, ktoré spočíva v tom, že si nájdeme darček a veríme, že na nás pri jeho výbere, kúpe ale i balení niekto myslel, a dal doň toľko lásky, koľko to len bolo možné. Vyskúšajte si tento hrejivý pocit aj vy, znova o rok. Všetko o projekte nájdete aj na webovej stránke www.kolkolasky.sk. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania, ktorí doniesli krabičku a podporili tak myšlienku obdarovať tých, ktorí kedysi tiež s láskou pripravovali Vianoce svojim rodinám, a ktorým spraví radosť už len fakt, že na nich niekto tajný, neznámy myslel.

 

 

 

Text: Mgr. Kristína Lišková, Zuzana Čuríková

Foto: Zuzana Čuríková