Projekty financované EÚ

Rozsvecovanie stromčeka v MŠ Ladce 2023

V 1. adventnú nedeľu už tradične do materskej školy zavial duch Vianoc. Konalo sa slávnostné rozsvietenie Vianočného stromčeka a zapálenie prvej sviečky na Adventnom venci.

 

Skôr, než sme náš stromček rozsvietili, zapálil pán starosta prvú sviečku na Adventnom venci a deti museli  súťažiť v ostražitosti a za odmenu dostali svietiacu čarovnú paličku.

 

Vianočný stromček slávnostne zasvietili deti čarovaním s rozsvietenými čarovnými paličkami. Nebolo väčšej radosti v očkách detí, ako keď sa stromček rozsvietil a zaznela najkrajšia pieseň Vianoc Tichá noc, svätá noc.....

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková