Až v tme zistíš čo naozaj svieti.

Strategické dokumenty obce