Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Strategické dokumenty obce

 

 

 

Územný plán obce Ladce

Schválený územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, rok 2022

 Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ladce č. 1, rok 2016

Územný plán obce Ladce, rok 2005