Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Strategické dokumenty obce