Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Strategické dokumenty obce