Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Strategické dokumenty obce