Projekty financované EÚ

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Ladce

 

  • Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Ladce
  • Kód projektu v ITMS 2014+: 310021ADK4
  • Miesto realizácie projektu: Obec Ladce
  • Zmluvná výška NFP: 150 544,09 EUR
  • Časová realizácia projektu: od 09/2021 – 12/2021

 

 

Obec Ladce má záujem realizovať vodozádržné opatrenia na území svojej obce.

 

 

Hlavné aktivity projektu sú:
1. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.
Termín realizácie projektu: 09/2021 – 12/2021

 

 

Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov sú:
Plocha vodozádržného opatrenia: 4 178 m2
Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2

 

 

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

 

Súbory na stiahnutie