Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h. Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (link).

 

 

 

Všeobecné informácie k voľbám

 
Počet obyvateľov obce Ladce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. 10. 2022 link

Informácie pre voliča

Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

link
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií
link
Informácie pre nezávislých kandidátov
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry
link
Volebná kampaň
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
link
Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane
link
Organizačno-technické zabezpečenie volieb
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
link doplníme
Financovanie volieb
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb
link
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
link
Výsledky volieb
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov
link doplníme po voľbách

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy

 

Súbory na stiahnutie