Projekty financované EÚ

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h. Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (link).

 

 

 

Všeobecné informácie k voľbám

 
Výsledky volieb
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 
čítať celý oznam
Výsledky volieb
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov
link doplníme po voľbách

O Z N A M pre oprávnených voličov o možnosti využiť špeciálny spôsob hlasovania z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19

čítať celý oznam

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, pre občanov obce, ktorí majú evidovaní trvalý pobyt na adrese OBEC  LADCE

čítať celý oznam
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Ladce 29. 10. 2022 a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Ladce 29. 10. 2022 čítať celý oznam
Vytvorené volebné okrsky a určené volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do samosprávnych krajov v obci Ladce, ktoré sa budú konať 29.10.2022 čítať celý oznam

Zverejnenie emailovej adresy

čítať celý oznam

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Ladce pre volebné obdobie 2022-2026 

čítať celý oznam

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

čítať celý oznam

Menovanie zapisovateľa do miestnej volebnej komisie 

čítať celý oznam

Organizačno-technické zabezpečenie volieb

link

Počet obyvateľov obce Ladce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. 10. 2022

čítať celý oznam

Informácie pre voliča

Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

link
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií
link
Informácie pre nezávislých kandidátov
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry
link
Volebná kampaň
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
link
Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane
link
Financovanie volieb
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb
link
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
link
   

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy

 

Súbory na stiahnutie