Projekty financované EÚ

Pamiatky v obci

Barokový kaštieľ

 

Pochádza z roku 1747, kedy ho panstvo Motešických dalo vystavať na starších základoch. Začiatkom 20. storočia (1924) bol adaptovaný na kláštor sestier sv. Vincenta de Paul (vincentky). V roku 1950 bol však zrušený. Ku kaštielu patrí aj chránený park s rozlohou 4 ha a lipovou alejou.

 

Históriu kaštieľa nájdete v diplomovej práci Miroslava Koyša z roku 2008 - príloha tejto stránky.

Čo píšu o kaplnke a Ústrednom dome rádu v Ladcoch priamo na Misijnej spoločnosti sv. Vincenta sa dočítate tu

Kto sú súčasní majitelia kaštieľa (Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul) sa dočítate tu

 

 

Kostol

 

Rímskokatolícky kostol je zasvätený sv. Valentínovi. Ku kaštielu ho dala v roku 1747 pristaviť grófka Judita Motešická. Počas 50- a 60-tych rokov 20. stor. bol zatvorený až do roku 1969. 

 

Kaplnka

 

Kaplnka Ukrižovaného spasiteľa pochádza z roku 1945.

Súbory na stiahnutie