Projekty financované EÚ

Výročná schôdza ZO SZZP Ladce 2024

Činnosť našej  ZO SZZP v Ladcoch začína účasťou na výročných členských schôdzach družobných organizácií v rámci okresov Ilava a Púchov. Zúčastnili sme sa na výročných schôdzach - Lúky pod Makytou, Sverepec, Beluša, Púchov, Košecké Podhradie, Nová Dubnica a  Dubnica nad Váhom.


Naša základná organizácia usporiadala výročnú členskú schôdzu 12.04.2024 vo vestibule DK v Ladcoch. Schôdzu zahájil a viedol predseda ZO p. Milan Rafaj. Po privítaní hostí a členov ZO sme si uctili minútou ticha našich členov, ktorí nám zomreli - Mária Bednáriková, Anna Kováčiková, Štefan Babečka a Ján Adamec.


Za hostí sa zúčastnili starosta Obecného úradu v Ladcoch p. Dominik Koštialik, predseda OR Ilava p. Ladislav Mazáň a 32 členov družobných organizácií. Našich členov sa zúčastnilo v počte 59. Správu o činnosti ZO za rok 2023 predniesol predseda ZO p. Milan Rafaj a následne predniesol plán práce ZO SZZP na rok 2024.


Správu o hospodárení predniesla pokladníčka p. Bohunka Neuročná a revíznu správu za rok 2023 predniesla predsedníčka revíznej komisie p. Anna Kováčová. Bola vykonaná nová voľba výboru a revíznej komisie.


Nový výbor :

 

 • Milan Rafaj - predseda  OZ                 
 • Ľudmila Sláviková - podpredseda
 • Mária Sláviková - podpredseda
 • Bohunka Neúročná - pokladníčka          
 • Mgr. Ivan Neuročný - člen 
 • Daniela Hudecová - člen         
 • Alena Beňáková - člen
 • Ján Galanský -  člen
 • Anton Ištok - člen
 • Jolana Seidlová - člen


 Revízna komisia :

 

 

 •  Anna Kováčová - predseda 
 •  Anna Vavríková - člen
 •  Oľga Melicherová - člen 


Pri príležitosti životného jubilea v roku 2023 bolo odmenených 21 členov malou pozornosťou a milým kvietkom.


Záverom by som chcel poďakovať Obecnému úradu v Ladcoch za bezplatné poskytnutie priestorov na uskutočnenie výročnej členskej schôdze.

 

Text: Milan Rafaj

Foto: Ing. Katarína Kalusová