Projekty financované EÚ

Vianočný stromček pred obecným úradom 2021

 

Aké by to boli Vianoce bez vianočného stromčeka... S vianočnými sviatkami sa nám spája veľa symbolov. Okrem darov sú to aj milé stretnutia, dobré jedlo, jarmoky, punč, adventné koncerty, svetlá či vianočná výzdoba. Žiaľ, tento rok o mnohé symboly opäť prídeme. Vianočný strom však pred naším úradom stojí, pripravený potešiť všetkých, ktorí sa na Vianoce tešia. Za stromček ďakujeme pani Fedorovej z Ladiec. Rád by som dodal, že darovať stromček našej obci chcelo viacero občanov, čo si nesmierne vážime, no aj z hľadiska presunu a prevozu stromčeka sme vyberali taký strom, kde boli zrezanie aj odvoz čo najmenej komplikované. Strom osadili a ozdobili zamestnanci obecného úradu, ktorým tiež touto cestou ďakujem. Za pomoc s prevozom by som rád poďakoval Považskej cementárni v Ladcoch.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Martin Rolín