Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa 2017

 

Rekonštrukcia ulice Janka kráľa bola snáď najväčšia rekonštrukcia a výstavba miestnej komunikácie v Ladcoch za posledné roky. Treba dodať, že táto ulica tvorí vlastne základ Horných Ladiec (až na kratšie úseky Cementárskej a Bottovej ulice). Aj preto je projekt prínosom pre celú lokalitu a zároveň uľahčuje a spríjemňuje prístup návštevníkom či turistom, ktorí tadeto prechádzajú.

 

 

Prečo takáto veľká investícia a prečo na tomto mieste? Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa bola vyvolaná dvomi faktormi. Prvým faktorom bola investícia do výstavby slinkového sila (zaujímavý článok o stavbe sila, ktoré má obmedziť sekundárnu prašnosť v okruhu niekoľko kilometrov od Považskej cementárne, a.s. nájdete na tomto linku) a druhý faktor súvisel s výstavbou kanalizácie v obci. Po prácach sa kvalita vozovky značne znížila, vozovka bola dlhodobo zaťažená ťažkými mechanizmami, ktoré odvážali materiál z výkopových prác. Na viacerých úsekoch vznikali jamy až prepadliny, ktoré sa počas dažďov plnili vodou a nánosovými kameňmi či štrkom. Jazda cez Horné Ladce bola nielen nepríjemná, ale aj nebezpečná. Po väčších dažďoch, ako to vidieť aj na fotkách nižšie, sa štrk dokonca zvykol naplaviť na hlavné úseky vozovky.

 

 

Spoločnosť Keramoprojekt vypracovala projektovú dokumentáciu celej rekonštrukcie, ktorú vo výške 358 352,40 € finančne zastrešila Považská cementáreň, a.s. a zvyšok (34 544,83 €) hradila obec Ladce. Vozovka prešla komplexnou opravou, natiahol sa nový asfaltový koberec, dve plochy pri rodinných domoch (446 a 450) budú vybetónované. Pracovalo sa aj na odvodnení danej ulice či oprave zábradlia pri „slobodárke“. Pri vstupe do Horných Ladiec vznikol tiež nový úsek chodníka, ktorý zvýšil bezpečnosť v tejto časti. Treba zdôrazniť, že keby cesta neprešla kompletnou rekonštrukciou, opravovali by sa len rozkopané časti, čiže dnes by cesta vyzerala ako záplata na záplate.

 

 

Pri budovaní odvodňovacích žľabov v danej lokalite sa zistili aj problémy so svahom pod rodinným domom číslo 498, kde sme opäť za pomoci PCLa museli zabezpečiť budovanie oporného múru (článok o tejto stavbe nájdete tu).

 

 

Som naozaj rád, že rekonštrukcia dopadla takto dobre – i keď niektoré drobné práce čakajú na pekné počasie, lebo sa ich v roku 2017 nepodarilo dokončiť na 100%.

 

 

A nedá mi nepoďakovať sa PCLa za finančnú pomoc, ktorá viditeľne zvýšila kvalitu života a tiež cestovania v tejto časti Ladiec. Verím, že nielen ja, ale aj naši občania si vážia jej investičné kroky v obci či technickú výpomoc pri viacerých projektoch.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce