Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Uvítanie detí 2002