Človek vtedy spozná svoje chyby, keď začne na ne doplácať.

Uvítanie detí 2002