Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Uvítanie detí 2002