O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Uvítanie detí 2002