Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Uvítanie detí 2002