Projekty financované EÚ

Orezanie drevín 2022

Arborista Pavol Kuliha vykonal v mesiaci júl 2022 zdravotný rez listnatých drevín, odstránenie suchých, poškodených konárov a redukciu najviac namáhaných častí . Išlo o dreviny pred cintorínom v Ladcoch a na rázcestí medzi Hornými Ladcami a Podhorím. 

 

text: Ľubica Šedíková

foto: Ľubica Šedíková, Ing. Katarína Kalusová