Projekty financované EÚ

Tradičná národná púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva 2017

 

Jesenná púť ku Krížu Butkov sa konala 16. septembra 2017. Hlavným celebrantom slávenia svätej omše bol Mons. ThLic. Marek Hriadel. Púť - rovnako ako všetky podobné akcie na tejto hore - zaznamenala veľký ohlas a skutočne bohatú návštevnosť. Pozrite si zábery z krížovej cesty aj z omše. Všetky zábery z púte si môžete pozrieť aj na stránke Kríž Butkov.

 

 

Foto: Ján Čechovský, PCLA