Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Tradičná národná púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva 2017

 

Jesenná púť ku Krížu Butkov sa konala 16. septembra 2017. Hlavným celebrantom slávenia svätej omše bol Mons. ThLic. Marek Hriadel. Púť - rovnako ako všetky podobné akcie na tejto hore - zaznamenala veľký ohlas a skutočne bohatú návštevnosť. Pozrite si zábery z krížovej cesty aj z omše. Všetky zábery z púte si môžete pozrieť aj na stránke Kríž Butkov.

 

 

Foto: Ján Čechovský, PCLA