Projekty financované EÚ

Seminár nórskeho partnera projektu MaHoLa 17.10.2022

 

            Dňa 17. októbra 2022 zažili Ladce nevšednú návštevu. Obecný úrad bol svedkom návštevy zástupcov nórskeho partnera projektu obnovy časti kaštieľa z Vysokej školy pre zelený rozvoj (Høgskulen for grøn utvikling) z mesta Bryne v južnom Nórsku. Cieľom návštevy bol celodenný seminár, ktorý viedli špecialisti na rozvoj komunít – ekonóm Johan Barstad a humánny geograf Rhys Evans. Cieľom seminára bola prezentácia nórskeho prístupu k miestnemu kultúrnemu dedičstvu, predovšetkým z hľadiska ekonomických benefitov.

 

            Seminár bol určený pre zástupcov rôznych spoločenských oblastí či individuálnych aktérov z Ladiec a okolia. Vďaka širokému spektru oslovených inštitúcií boli zastúpené odborné inštitúcie, tradiční remeselníci, blízke lokality obnovované vďaka Grantom EHP a Nórska, dôchodcovia či zvyšní projektoví partneri – obec Ladce a miestne Odborné učilište internátne. Prezentácie našich nórskych partnerov boli priebežne profesionálne prekladané z anglického jazyka.

 

            Na úvod seminára naši nórski priatelia prezentovali svoje pôsobisko – dynamicky sa rozvíjajúcu vysokú školu, ktorá sa nachádza v objekte starého priemyselného mlynu. Ďalšie príspevky boli zamerané na predstavenie rôznych komunít a prístupov k nim. Johan a Rhys načreli aj do nórskej povojnovej histórie, ktorá mala prekvapivo veľa spoločných čŕt s dejinami povojnového Československa, najmä z hľadiska opúšťania vidieka a prílivu nového obyvateľstva do miest, čo sa následne prejavilo pocitom straty identity s novým prostredím. Posledný blok bol venovaný najmä hľadaniu ekonomických zdrojov v kultúrnom dedičstve (v širšom slova zmysle, ako čohokoľvek starého), ktoré síce stratilo svoj pôvodný význam, ale ktoré je stále možné zmysluplne využiť. Do slovnej zásoby účastníkov seminára pribudol pojem „re-purpose“, ktorý možno voľne preložiť ako „zmena účelu“ a ktorý sa tiahol celým seminárom ako zlatá niť. Nakoniec, chytiť rozum do hrsti a kreatívne pristúpiť k starým veciam, ktoré máme vo svojom okolí, je schopný vari každý z nás. Seminár nám však pomohol otvoriť oči najmä v tom, keď sme zistili, koľko úžasných vecí sa okolo nás nachádza a ako týmto vedeli dať nový obsah v rôznych krajinách. Keď to ide nielen v Nórsku, ale aj Česku, Poľsku či Litve, prečo by to nešlo v Ladcoch?

 

            V mene vlastníka kaštieľa by som sa touto cestou chcela obci Ladce poďakovať nielen za poskytnutie priestorov obecného úradu, ale aj za priestor pre výborný obed. Aj vďaka pochopeniu všetkých zúčastnených sa seminár niesol v priateľskej, neformálnej atmosfére, čo nielen umocnilo zážitok prednášajúcim, ale aj prispelo k získaniu informácií o inovatívnych prístupoch ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré v obnovenej časti kaštieľa v Ladcoch určite využijeme. Ktokoľvek bude mať návrhy, čo by sa mohlo využiť v kaštieli, budeme radi, ak navštívi projektovú webstránku www.kastiel-ladce.eu alebo nás kontaktuje prostredníctvom e-mailu info@kastiel-ladce.eu.

 

            Seminár bol organizovaný v rámci projektu „Kaštieľ v Ladcoch (acronym MaHoLa)“, podporeného Grantom EHP a Nórska v rámci programu „Kultúra“, správcom ktorého je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 

 

Text: JUDr. Mgr. Tomáš Michalík PhD., Silvia Da Col Heisar

Foto:  Jozef Heisar