Projekty financované EÚ

Mikuláš v Ladcoch 2019

 

Adventný podvečer 5. decembra bol pre deti a rodiny v Ladcoch výnimočným dňom. Tešili sa na stretnutie so svätým Mikulášom, ktorý najskôr navštívil kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Tu ho deti spolu s pánom farárom Mons. Jozefom Petrášom a zborom La Bambino s radosťou privítali. Pre Svätého Mikuláša mali pripravené pásmo básničiek a pesničiek. Mikuláš mal dôležitú úlohu – slávnostne rozsvietiť vianočnú výzdobu a stromček pri obecnom úrade, kde ho privítal aj pán starosta Ing. Jaroslav Koyš. Mikuláš mal pripravené darčeky v podobe dobrôt v balíčkoch pre všetky deti, a tých teda bolo neúrekom. Priestor pred DK napĺňala predvianočná atmosféra, ktorú si spolu s pripraveným výborným punčom mohli naplno všetci vychutnať. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia a veríme, že dobré deti nájde Mikuláš v našej obci aj o rok.

 

 

Text: Mária Faturová

Foto: Martin Fatura