Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Mikuláš v Ladcoch 2019

 

 

 

Farnosť Božieho milosrdenstva v spolupráci s Kultúrnou komisiou pri Obecnom úrade Ladce pozývajú všetky deti aj dospelých štvrtok 5. 12. 2019 na podujatie Príde k nám svätý Mikuláš.

 

Program začne o 16:30 hod. slávením svätej omše za účasti detí v kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Pri svätej omši privítame svätého Mikuláša, ktorý má pripravené darčeky pre všetky dobré deti.

 

Spoločne so svätým Mikulášom rozsvietime vianočný stromček, pri ktorom bude pre všetkých pripravený výborný punč, medovníčky a vianočné dekorácie. Svojim príspevkom môžete podporiť Farskú charitu v Ladcoch a pastoračné aktivity pre deti.

 

Vítané sú všetky deti aj ich rodičia, Mikuláš sa na Vás už teraz teší!