Projekty financované EÚ

Športovo-hrový deň v MŠ Ladce 2019

 

Areál našej MŠ sa v stredu 26. 6. 2019 zmenil na súťažné dejisko škôlkarov. Uskutočnilo sa športovo-hrové dopoludnie. Po zahájení sme pokračovali rozcvičkou a sľubom. Potom nasledovali rôzne súťaže, ktoré deti plnili s radosťou a s nadšením. Aj keď bolo veľmi horúco, deti všetko hravo zvládli. Na záver ich čakala odmena v podobe športových medailí a sladkostí.

 

 

Text: Alena Janíková, učiteľka MŠ Ladce

Foto: MŠ Ladce, Zuzana Čuríková