Projekty financované EÚ

Výtvarná tvorba


V Ladcoch žije a výtvarnej tvorbe sa venuje Eliška Kapušová Skybová. Viac o nej a jej tvorbe nájdete na jej osobnej prezentačnej stránke: http://skybova.webnode.sk/.

 

         
                    
Výtvarnej tvorbe sa venuje aj rodáčka z Ladiec Margita Karnerová. Viac o autorke a jej tvorbe nájdete na jej osobnej internetovej stránke www.karnerova.sk. Dňa 5.12. 2011 sa v DK Ladce konala vernisaž tejto autorky.

Milovníci výtvarného umenia si mohli pozrieť v dňoch 5. – 9. decembra  2011 výstavu portrétov a obrazov v Dome kultúry v Ladcoch.

Na výstave, ktorú usporiadalo CVČ v Ilave v spolupráci so starostom obce Ladce  boli vystavené portréty známych osobností i rodinné portréty, našej rodáčky, Margity Karnerovej, rodenej Majerechovej, ktorá v súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

Príjemnú atmosféru vernisáže umocnili pesničky Ing. Ľubomíra Turcera - prednostu MsÚ v Ilave  a organistky pani Aničky z farnosti Slovenské Pravno.

Tvorbu Margity Karnerovej  si môžete pozrieť na www.karnerova.sk