Projekty financované EÚ

Koyšove Ladce 2022

V piatok 21. októbra 2022 sa uskutočnil v Ladcoch  23. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce.  

 

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 39 recitátorov.

 

Účastníci si pri pamätnej tabuli umiestnenej na budove kultúrne domu v Ladcoch  pripomenuli  90. výročie narodenia básnika Pavla Koyša, rodáka z obce Ladce.

 

Miesto:

 • Kultúrny dom Ladce

Termín:

 • 21.10.2022

Vyhlasovateľ súťaže:

 • Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor súťaže:

 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Spoluorganizátori súťaže:

 • Obec Ladce, Považská knižnica v Považskej Bystrici

Účastníci:

 • Propozície súťaže boli zaslané regionálnym osvetovým strediskám, prostredníctvom ktorých sa do súťaže prihlasovali recitátori ZŠ, SŠ, SOŠ, ZUŠ, dospelí recitátori a recitátori, ktorí sa súťaže zúčastnili v minulosti.

 

Umiestnenie súťažiacich:

 

I. kategória – žiaci 8. – 9. roč. základných škôl, ZUŠ, 1.– 4. roč. gymnázií

 • 1. miesto Viktória Holá, ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice (Július Lenko: Študentským láskam)
 • 2. miesto Ema Stopková, ZŠ J. A. Komenského, Púchov (Pavel Koyš: Plač za láskou)
 • 2. miesto Dominik Ctirad Kováč, ZUŠ, Stará Turá (Vojtech Mihálik: Appassionata (úryvok)
 • 3. miesto Tamara Eliášová, ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom (Pavel Koyš: Kult lásky)

 

Osobitná cena/ Čestné uznanie za prednes básne Pavla Koyša:

 • Sára Kuniaková, ZŠ Ladce (Pavel Koyš: Takú lásku čakaj/Domovina/Vyznanie lásky)

Čestné uznanie:

 • Rebeka Mária Gradžilo a Timotej Paločko, ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany (Vojtech Mihálik: montáž)

 

II. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, ZUŠ, konzervatórií

 • 1. miesto Martin Janíček, Gymnázium, Žilina (Miroslav Válek: Z vody (kapitola XII)
 • 2. miesto Tamara Richtárechová, SOŠ, Bánovce nad Bebravou (Mirka Ábelová: Láska sú... (montáž)
 • 3. miesto Nelly Masaryková, BS-Š Gymnázium, Nové Mesto nad Váhom (Lýdia Vadkerti–Gavorníková: Zatmievam a zažíham sa)

 

Osobitná cena/Čestné uznanie za prednes básne Pavla Koyša:

 • Kristína Pažitná, Gymnázium, Považská Bystrica (Pavel Koyš: Montáž básní)

 

IV. kategória – dospelí nad 65 rokov veku

 • 1. miesto Želmíra Mišutová, Martin (Janko Kalinčiak: Márii od Jána)
 • 2. miesto Ladislav Jurík, Dolné Vestenice (Pavel Koyš: Rozmýšľanie o človeku)
 • 3. miesto Anton Orlík, Považská Bystrica (Pavel Koyš: Neopúšťaj ma)

 

Osobitná cena/Čestné uznanie za prednes básne Pavla Koyša:

 • Marta Malániková, Trenčín (Pavel Koyš: z knihy Vyznanie lásky – Šťastie)

 

Odborná porota:

predseda Celoštátnej odbornej komisie celoštátnej súťaže v prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce:

RSDr. Jozef Sajbert

 

Elena Bakošová, Visolaje

Ľuba Bašová, Považská Bystrica

PeadDr. Eva Žibrunová, Horná Mariková

Mgr. Zuzana Starostová, Trenčianske Teplice

Mgr. Beáta Kvaššayová, Dubnica nad Váhom

Janka Poláková, Trenčín

 

Všetci recitátori dostali pamätné listy, ocenení diplomy a vecné ceny – knihy, ktoré do súťaže venovalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v Bratislave, Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, obec Ladce, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

 

Text: zdroj www.pospb.sk

Foto: zdroj www.pospb.sk

Súbory na stiahnutie