Projekty financované EÚ

Návšteva biskupa Galisa v Ladcoch 2018

 

Farnosť Ladce navštívil náš diecézny biskup Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Spolu s naším farárom ThDr. Pavlom Turzom navštívili aj chorých spoluobčanov, Základnú školu v Ladcoch a Obecný úrad v Ladcoch, kde si spolu s poslancami a s občanmi, ktorí mali záujem o stretnutie s biskupom sadli, a porozprávali sa o problémoch vo farnosti ako aj o veciach bežného života. Po malom spoločnom obede na základnej škole, ktorý pripravili kuchárky ZŠ, sa šiel biskup v sprievode GR Považskej cementárne a.s., pozrieť na Skalné sanktuárium na hore Butkov, kde sa už konali prípravy na blížiacu sa národnú púť.

 

 

Foto: Zuzana Čuríková