Projekty financované EÚ

Kladenie vencov k pamätníku 2022

 

V podvečer 29. 4. 2022 starosta a predseda Zväzu protifašistických bojovníkov p. M. Just položili vence k pamätníku Padlých hrdinov na križovatke v Ladcoch.

 

 

Foto: Ivana Klobučníková