Projekty financované EÚ

Spomienka na oslobodenie našej obce 2021

 

Dvadsiateho deviateho mája, deň pred 76. výročím oslobodenia našej obce, sme spolu s mojím zástupcom Dominikom Koštialikom položili vence k Pamätníku padlých hrdinov II. svetovej vojny. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa celý slávnostný akt uskutočnil bez širokej verejnosti, po zaznení slovenskej hymny v miestnom rozhlase.

 

 

Napriek skromne zorganizovanej spomienkovej slávnosti bolo našim cieľom pripomenúť si významné míľniky II. svetovej vojny v našej histórii. Nechceme, aby sa zabudlo na 12. apríl 1945, kedy bolo vypálených 34 domov v Horných Ladcoch a následne na 16. apríl, kedy boli nemeckými vojakmi na nádvorí Ladeckej cementárne zastrelení 19 naši spoluobčania. Najmladší občan mal len 16 rokov, najstarší 56. Zostalo po nich 11 vdov a 11 sirôt.

 

 

Ten príjemnejší dátum bol 30. apríl 1945, ktorý dodnes oslavujeme ako Deň oslobodenia Ladiec. Bol to koniec útrap vojny a začiatok obdobia mieru. Obdobia, kedy vyrástli mnohé deti, ktoré dnes nepoznajú hrôzy vojny. No postupom času prichádza aj akási ľahostajnosť a zábudlivosť. Mnohé veci sa dnes prekrývajú, prekrúcajú. Preto by sme nemali zabudnúť na starú známu pravdu, ktorá hovorí, že národ, ktorý zabudne na svoju históriu, si ju bude musieť prežiť ešte raz.

 

 

Bol by som rád, keby sme nezabúdali a naučili sa rozlišovať pravdu od poloprávd.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce