Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Sociálna oblasť

Pripravujeme.