Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Sociálna oblasť

Pripravujeme.