Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Sociálna oblasť

Pripravujeme.