Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Sociálna oblasť

Pripravujeme.