V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Sociálna oblasť

Pripravujeme.