Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Sociálna oblasť

Pripravujeme.