Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Sociálna oblasť

Pripravujeme.