Projekty financované EÚ

Druhá etapa rozdávania rúšok v obci 2020

 

V obci sa nám nakoniec podarilo rozdať našim seniorom až 438 rúšok. Rozdávanie sa konalo na dve etapy, pretože na dve etapy sa konalo aj šitie. Touto cestou chceme poďakovať nielen ochotným ženám, ktoré rúška šili, ale aj občanom, ktorí reagovali na našu výzvu a darovali obecnému úradu gumičky potrebné na rúška (tento materiál je momentálne nedostatkový z dôvodu zvýšeného dopytu). Vďaka za pomoc patrí aj p. Bodoríkovi z Beluše, ktorý nám podaroval 120 metrov gumy, ktorú sme tiež využili pri šití rúšok.

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl