V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení v obci Ladce

 

Na tejto stránke zverejňujeme návrhy VZN. V prípade, že sa tu žiadny dokument nenachádza, znamená to, že v súčasnej dobe nie je podaný žiadny návrh VZN, alebo je návrh už schválený a nachádza sa v Platných VZN.

 

 

 

Prehľad návrhov VZN v obci Ladce

Názov Zverejnené

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2023 o organizácii miestneho referenda v obci Ladce

26. 04. 2023

 

 

Každý návrh VZN bol riadne zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke na dobu minimálne 15 dní.

 

 

 

 

Späť na všetky VZN