Práca šlachtí človeka, práca pre iného šlachtí dvojnásobne.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Na tejto stránke zverejňujeme návrhy VZN. V prípade, že sa tu žiadny dokument nenachádza, znamená to, že v súčasnej dobe nie je podaný žiadny návrh VZN, alebo je návrh už schválený a nachádza sa v Platných VZN.

 

 

 

Prehľad návrhov VZN v obci

Názov Zverejnené

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia (Dodatok č. 3)

02. 02. 2021

 

 

Každý návrh VZN bol riadne zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke na dobu minimálne 15 dní. 

 

 

 

 

Späť na všetky VZN