Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Na tejto stránke zverejňujeme návrhy VZN. V prípade, že sa tu žiadny dokument nenachádza, nie je v súčasnej dobe podaný žiadny návrh VZN, alebo je návrh už schválený a nachádza sa v Platných VZN alebo v Archíve VZN.

 

 

  • Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 
  • Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke dňa 26. 02. 2020 na dobu minimálne 15 dní.