Až v tme zistíš čo naozaj svieti.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Na tejto stránke zverejňujeme návrhy VZN. V prípade, že sa tu žiadny dokument nenachádza, nie je v súčasnej dobe podaný žiadny návrh VZN, alebo je návrh už schválený a nachádza sa v Platných VZN alebo v Archíve VZN.

 

 

 

Návrhy možno pripomienkovať najneskôr do 10 dní od ich zverejnenia písomne na adresu obce, prípadne osobne na obecnom údrade.