Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Na tejto stránke zverejňujeme návrhy VZN. V prípade, že sa tu žiadny dokument nenachádza, znamená to, že v súčasnej dobe nie je podaný žiadny návrh VZN, alebo je návrh už schválený a nachádza sa v Platných VZN.

 

 

 

Prehľad návrhov VZN v obci

Názov Zverejnené

Všeobecne záväzné nariadenie č.

2021

 

 

Každý návrh VZN bol riadne zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke na dobu minimálne 15 dní. 

 

 

 

 

Späť na všetky VZN