Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Na tejto stránke zverejňujeme návrhy VZN. V prípade, že sa tu žiadny dokument nenachádza, nie je v súčasnej dobe podaný žiadny návrh VZN, alebo je návrh už schválený a nachádza sa v Platných VZN alebo v Archíve VZN.

 

 

  • VZN č.
  • Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke dňa 20. 05. 2020 na dobu minimálne 15 dní.

 

Súbory na stiahnutie