Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Na tejto stránke zverejňujeme návrhy VZN. V prípade, že sa tu žiadny dokument nenachádza, nie je v súčasnej dobe podaný žiadny návrh VZN, alebo je návrh už schválený a nachádza sa v Platných VZN alebo v Archíve VZN.

 

  • VZN
    • Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke dňa xx

 

Návrhy možno pripomienkovať najneskôr do 10 dní od ich zverejnenia písomne na adresu obce, prípadne osobne na obecnom údrade.