Projekty financované EÚ

Kelečské slávnosti a obec Ladce 2018

 

V júni slávilo svoje dni mesto Kelč, ktoré je našim družobným mestom v Českej republike. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia Obce Ladce, menovite p. Dominik Koštialik - zástupca starostu obce aj s rodinou, riaditeľka MŠ Ladce p. Alena Hudáková s rodinou, p. Michal Fusko a p. Mgr. Dáša Šeligová, ktorá tiež zastupovala obec Ladce. Medzi Kelčom a Ladcami fungujú nielen priateľské pozvania na kultúrne podujatia, ale aj výmeny dobrých nápadov a myšlienok, ktoré nás môžu posunúť vpred alebo motivovať. Na prvej snímke v galérii je starosta mesta Kelč s manželkou, ktorý nás poctil návštevou aj na Ladeckom kotlíku 2018. Na slávnostiach zahrala aj skupina FONETIK Ladce a návštevníkom osláv sa jej zábava a piesne veľmi páčili. A čo by sme to boli za návštevu, keby za pozvanie nepoďakujeme peknými darmi? Pre starostu sme si prichystali syrové koše, syrovú tortu, korbáče a dobrú frnďžalicu. Nechýbali ani prezenty zo slávnosti na Butkove, kde bola vysvätená socha Panny Márie, ktoré darovala PCLA, a. s. Ladce a tiež darčeky od pani riaditeľky z MŠ Ladce.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová