Projekty financované EÚ

Prvé miesto našich hasičiek na okresnej súťaži v Košeckom Podhradí 2023

Dňa 10.6.2023 sa naše hasičky zúčastnili na okresnej súťaži v Košeckom Podhradí, kde sa umiestnili na prvom mieste a to im zaručilo postup na krajské kolo.

 

V sobotu 17.6.2023 prebehla krajská súťaž, kde dievčatá vynaložili všetko úsilie a vzorne reprezentovali náš DHZ Ladce ako aj obec.

 

Ďakujeme a gratulujeme!

 

Text: Terézia Čuríková

Foto: Terézia Čuríková