Projekty financované EÚ

Kronika

Kronika obce Ladce

 

Ladce majú dobre vedenú kroniku, ktorá bolo často ohodnocovaná kompetenými ako jedna z najlepších na Slovensku.

Preto sme sa rozhodli, že postupne ju prevedieme celú do elektronickej podoby, ktorá umožní všetkým toto dedičstvo pamäte zdieľať.

Pretože národ bez pamäte, je národ bez histórie, je národ na úpadku. Pretože bez úcty k minulosti niet úcty k budúcnosti.

 

Kronikárom obce je už takmer 20 rokov Branislav Lipták st.