Projekty financované EÚ

Katarínska zábava SZZP Ladce 2022

Dňa 25. novembra 2022 usporiadala naša Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých kultúrno -spoločenské posedenie pre svojich členov a členov družobných organizácií z Ilavy, Dubnice nad Váhom, Košeckého Podhradia, Hornej Poruby, Beluše, Sverepca, Púchova a Lúk pod Makytou.

 

Celkom sa zúčastnilo 200 členov, do tanca a na počúvanie hrala hudba z Nemšovej pod vedením p. Petra Holbu. Zábava bola pripravená na dobrej úrovni, bola bohatá tombola - 100 vecných cien, čo ocenili účastníci z družobných organizácií. Účastníci odchádzali zo zábavy veselí a spokojní. 

 

Záverom by som chcel poďakovať Obecnému úradu Ladce, za poskytnutie priestorov na usporiadanie kultúrno - spoločenskej akcie. Osobitne by som chcel poďakovať Ing. Kataríne Kalusovej a starostovi Dominikovi Koštialikovi za veľmi dobrú spoluprácu. Tiež by som chcel poďakovať členom výboru SZZP a ostatným členom ZO za pomoc pri usporiadaní tejto akcie. 

 

Text: Milan Rafaj, predseda ZO SZZP 

Foto: Ing. Katarína Kalusová