Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Katarínska zábava SZZP Ladce 2022

Dňa 25. novembra 2022 usporiadala naša Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých kultúrno -spoločenské posedenie pre svojich členov a členov družobných organizácií z Ilavy, Dubnice nad Váhom, Košeckého Podhradia, Hornej Poruby, Beluše, Sverepca, Púchova a Lúk pod Makytou.

 

Celkom sa zúčastnilo 200 členov, do tanca a na počúvanie hrala hudba z Nemšovej pod vedením p. Petra Holbu. Zábava bola pripravená na dobrej úrovni, bola bohatá tombola - 100 vecných cien, čo ocenili účastníci z družobných organizácií. Účastníci odchádzali zo zábavy veselí a spokojní. 

 

Záverom by som chcel poďakovať Obecnému úradu Ladce, za poskytnutie priestorov na usporiadanie kultúrno - spoločenskej akcie. Osobitne by som chcel poďakovať Ing. Kataríne Kalusovej a starostovi Dominikovi Koštialikovi za veľmi dobrú spoluprácu. Tiež by som chcel poďakovať členom výboru SZZP a ostatným členom ZO za pomoc pri usporiadaní tejto akcie. 

 

Text: Milan Rafaj, predseda ZO SZZP 

Foto: Ing. Katarína Kalusová