Projekty financované EÚ

Žiadosti o obecné nájomné byty

 

Obec Ladce oznamuje, že aktualizuje zoznam žiadateľov o nájomné byty v nájomnom bytovom dome na Ulici Ľudovíta Štúra 598/30. Žiadosti prijaté v rokoch 2020 a 2021 zostávajú v platnosti v poradí podľa dátumu prijatia.

 

 

 

Ďalšie informácie:

  • Získate u pracovníčky obecného úradu p. Suranovej 042 3214 205.
  • Žiadosť nájdete aj na webstránke obce www.ladce.sk/tlaciva.
  • Informácie sú tiež v dokumente v prílohe na konci stránky.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy