Projekty financované EÚ

Parkovisko pri bytovom dome č. 138 - 2022

 

Koncom roka 2021 sa upravil priestor na Záhradnej ulici pred bytovým domom č. 138. Časť pôvodnej plochy bola z dôvodu rozšírenia a modernizácie verejnej kanalizácie v havarijnom stave. Plocha bola opravená a rozšírená, a tým sa rozšírila aj možnosť parkovania obyvateľov v danej lokalite.

 

text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Ing. Katarína Kalusová