Skúsme byť lepší zajtra ako sme boli dnes.

Parkovisko pri bytovom dome č. 138

 

Koncom roka 2021 sa upravil priestor na Záhradnej ulici pred bytovým domom č. 138. Časť pôvodnej plochy bola z dôvodu rozšírenia a modernizácie verejnej kanalizácie v havarijnom stave. Plocha bola opravená a rozšírená, a tým sa rozšírila aj možnosť parkovania obyvateľov v danej lokalite.

 

text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Ing. Katarína Kalusová