Projekty financované EÚ

Rodičovský ples 2019

 

V poslednú januárovú sobotu sa Kultúrny dom v Ladcoch premenil na slávnostne vyzdobenú sálu a tanečný parket sa zaplnil takmer 200 hosťami v poradí už 12. Rodičovského plesu, ktorý zahájil Tanečný klub Dukla Trenčín svojím „Valčíkom s Vltavou“. Úvodné slovo patrilo p. riaditeľke ZŠ Mgr. Bronislave Majtánovej. Celým večerom nás sprevádzala moderátorka Martina Kacinová. Nasledovalo vystúpenie tanečnej skupiny Spirit zo súkromnej ZUŠ v Ladcoch. O zábavu sa starali hudobná skupina Imperial z Dubnice nad Váhom a folklórna skupina Strážov. Aj tento rok sme medzi nás pozvali bývalé p. učiteľky ZŠ v Ladcoch. Tento rok to boli pani učiteľka Mária Bednáriková a pani učiteľka Anna Kováčiková. Program im spestrili žiačky ZUŠ v Ilave Emmka Koštialiková hrou na klavíri a spevom Sára Kuniaková. Zábava bola skvelá až do skorého rána, o čom svedčil neustále plný parket baviacich sa ľudí.

 

 

Text: Ivana Klobučníková

Foto: Ivana Klobučníková, Marian Želiar