Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Ladce na mapách

 

Katastrálny portál konečne pre všetkých - oficiálna mapa, na ktorej nájdete aj Ladce, je na linku nižšie. Aplikácia umožňuje identifikovať objekty na mape, napríklad nehnuteľnosť (parcelu) a následne získať o nej detailné informácie ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastníka, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a ďalšie. Aplikácia nevyžaduje inštaláciu žiadnych ďalších modulov a je podporovaná vo všetkých štandardných webových prehliadačoch.

 

 

Katastrálny portál - Katastrálna mapa Ladiec

 

Katastrálny portál - používateľský manuál

 

Mapový portál obce ladce

 

 

Ďalšie mapy

 

 

Urbanistický plán 2005

 

územný plán
2005

 

Vyhodnotenie záberu 2005

 

 

Návrh dopravy 2005

 

 

Názvy ulíc

 

 

mapa osvetlenia

 

 

Technická infraštruktúra 2005

 

 

Kompletný urbanistický návrh

 

 

Historická ortomapa
(1950)