Projekty financované EÚ

Ladce na mapách

 

Katastrálny portál konečne pre všetkých - oficiálna mapa, na ktorej nájdete aj Ladce, je na linku nižšie. Aplikácia umožňuje identifikovať objekty na mape, napríklad nehnuteľnosť (parcelu) a následne získať o nej detailné informácie ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastníka, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a ďalšie. Aplikácia nevyžaduje inštaláciu žiadnych ďalších modulov a je podporovaná vo všetkých štandardných webových prehliadačoch.

 

 

Katastrálny portál - Katastrálna mapa Ladiec

 

Katastrálny portál - používateľský manuál

 

Mapový portál obce ladce

 

maľované mapy Ladiec a butkova

 

Historická ortomapa (1950)