Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Ladce na mapách

 

Katastrálny portál konečne pre všetkých - oficiálna mapa, na ktorej nájdete aj Ladce, je na linku nižšie. Aplikácia umožňuje identifikovať objekty na mape, napríklad nehnuteľnosť (parcelu) a následne získať o nej detailné informácie ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastníka, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a ďalšie. Aplikácia nevyžaduje inštaláciu žiadnych ďalších modulov a je podporovaná vo všetkých štandardných webových prehliadačoch.

 

 

Katastrálny portál - Katastrálna mapa Ladiec

 

Katastrálny portál - používateľský manuál

 

Mapový portál obce ladce

 

maľované mapy Ladiec a butkova

 

Ďalšie mapy

 

 

Urbanistický plán 2005

 

územný plán
2005

 

Vyhodnotenie záberu 2005

 

 

Návrh dopravy 2005

 

 

Názvy ulíc

 

 

mapa osvetlenia

 

 

Technická infraštruktúra 2005

 

 

Kompletný urbanistický návrh

 

 

Historická ortomapa
(1950)