Projekty financované EÚ

Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce

 

  • Cieľom projektu je dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti, modernizácii a energetickej optimalizácii troch verejných budov v obci Ladce. Cieľ projektu bude naplnený realizovaním jednej hlavnej aktivity projektu (modernizácia a energetická optimalizácia budov) a dvoch podporných aktivít (publicita projektu a externý projektový manažment). V rámci projektu budú realizované najmä vysokonákladové opatrenia, na ktorých uskutočnenie by inak obec nemala dostatok vlastných zdrojov – modernizácia osvetlenia, modernizácia ÚK, tepelné zaizolovanie obvodového plášťa, strechy, výmena okien a dverí na budovách. Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu – tým hlavným bude dosiahnutie úspory tepla vo výške 58 % podľa energetického auditu.
  • Zverejnené dňa: 12. 10. 2016
  • Zvesené dňa: 31. 12. 2023

 

 

Súbory na stiahnutie