Projekty financované EÚ

Zrealizované projekty 2018

 

Projekty, ktoré sa v obci podarilo úspešne ukončiť a zrealizovať v roku 2018.

 

 

1. Komplexná modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce

 • Poskytovateľ dotácie: Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je celková rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena okien, nový zdroj vykurovania KD, rekuperačná jednotka v sále KD.
 • Požadovaná suma: 1 066 484,81,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 1 122 615,59,- €
 • Predpokladaný termín realizácie: 8/2017, začiatok 28. 8. 2017, ukončenie realizácie 8/2018

 

 

viac o kultúrnom dome v ladcoch

 

 

 

2. Obnova kultúrnych pamiatok

 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce, MK SR BA
 • Popis projektu: Predmetom investície je rekonštrukcia pomníka Padlým a umučeným v SNP – národnej kultúrnej pamiatky na križovatke s novým premiestnením do centrálnej zóny pred obecný úrad. Dotácia bola schválená len na reštaurátorský výskum v sume 1 200,- €.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 2 800,- €
 • Žiadosť podaná: v r. 12/2017, schválená 6/2018
 • Realizácia: v II. polroku 2018

 

 

info o projekte a vizualizácia návrhu

 

 

 

3. Rekonštrukcia chodníka na ul. Hviezdoslavovej smer Tunežice

 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce, PCLA, a.s.
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je komplexná oprava chodníka na ulici Hviezdoslavovej, smer Tunežice.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 157 537,03,- €
 • Realizácia: 3/2018, končí 8/2018

 

 

Chodník Ladce - Tunežice - fotky a článok

 

 

 

4. LESY SR – ul. Cementárska

 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce, LESY SR , š. p. Banská Bystrica
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je oprava komunikácie ul. Cementárskej z dôvodu vysokej prašnosti a degradácie vozovky.
 • Požadovaná suma: 20 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 23 000,- €
 • Žiadosť schválená: 2018
 • Realizácia: 2018

 

 

cementárska ulica - fotky a článok

 

 

 

5. Dni obce Ladce – 65 rokov Domu kultúry v Ladcoch

 • Poskytovateľ dotácie: Trenčiansky samosprávny kraj, Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je spoluúčasť na financovaní uvedenej akcie, ktorá sa bude konať 21. 7. - 22. 7. 2018 v obci Ladce.
 • Požadovaná suma: 1 500,00,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 4 970,00,- €
 • Schválená dotácia 1 000,- € na podujatie, ktoré sa koná 21. 7. - 22. 7. 2018

 

 

dni obce ladce 2018 - fOTKY A ČLÁNOK

 

 

 

6. Projekt „Komunitné kompostovisko“ grantového programu Zelené oči

 • Poskytovateľ dotácie: Trenčiansky samosprávny kraj - grantový program Zelené oči
 • Popis projektu: Ciele projektu sú nasledovné - znížiť vznik komunálneho odpadu a dať možnosť aj obyvateľom bytoviek kompostovať biologický odpad, ktorý vyprodukujú. V rámci projektu budú v dvoch miestach pri bytovkách osadené po 3 ks kompostovacích zásobníkov a vyškolia sa kompostmajstri, ktorí budú v spolupráci s obcou spravovať kompostéry. Projekt sa bude realizovať v mesiacoch august a september 2018.
 • Schválená výška príspevku: 1 776,00,- €
 • Realizácia: 08 - 09 2018

 

 

KOMUNITNé KOMPOSTOVISKO - FOTKY A ČLÁNOK

 

 

 

7. Parkovacie miesta Záhradná - Cementárska

 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bude vybudovať a upraviť miesta na parkovanie, s prepojením na cyklodopravu a chodníkmi pre peších.
 • Celkové rozpočtové náklady na výstavbu parkoviska: 34 550,- €
 • Realizácia: 10/2018

 

 

Rekonštrukcia odstavnej plochy Záhradná ulica - fotky a článok