Projekty financované EÚ

MŠ Ladce - zhrnutie školského roku 2017/2018

 

Materská škola tvorí neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy. Cez city, priateľstvo, lásku, hru a zážitkové učenie sme sa snažili zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre deti tak, aby sa nadobudnuté zručnosti a poznatky stali obohatením pre ich každodenný život a boli zárukou úspešnosti ich budúcnosti.

 

 

Materskú školu v školskom roku 2017/2018 navštevovalo 106 detí v piatich triedach, z toho bolo 30 predškolákov. Do ZŠ v šk. roku 2018/2019 odchádza 25 detí. Pedagogickú činnosť zabezpečovalo 10 kvalifikovaných pani učiteliek (Alena Kukučková, Alena Janíková, Táňa Kukuliašová, Mgr. Gabriela Zahradníková, Anna Grmanová, Mgr. Ivana Molnárová, Alena Hudáková, Karin Štefúnová, Andrea Kotrasová, Alena Svádová) a 7 prevádzkových pracovníčiek (Renata Mikušková, Emília Martišová, Alena Hriadelová, Janka Bajzíková, Alena Zajacová, Zuzana Čuríková, Dana Markušová – počas MD ju zastupuje Iveta Dvorská).

 

 

Počas školského roka sme realizovali rôzne aktivity: Sokoliari v MŠ, Dopravná výchova s ukážkou ošetrovania rán, Brigáda na školskom dvore, Zemiakový týždeň, Tvorenie z tekvičiek, Rozsvecovanie vianočného stromčeka, Výzdoba adventného venca, Ovocný týždeň, Zimná a letná olympiáda, Bylinkové čaje pre naše zdravie, Lesná pedagogika, Školské kolo súťaže v recitácií a v speve, Fašiangový karneval, Ukážka práce hasičov a polície, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, Plavecký výcvik, Škola v prírode, Oslavy MDD s ujom Ľubom, Čarovná noc v MŠ ... Priebežne, podľa ponuky sme zabezpečili pre deti divadelné a hudobné vystúpenia.

 

 

Počas celého šk. roka mali deti možnosť sa esteticky a pohybovo rozvíjať v 4 záujmových krúžkoch – tanečný, cukrársky, výtvarný a krúžok anglického jazyka, ktorých činnosť bola na výbornej a kvalitnej úrovni. Dvakrát do roka spestria svojím kultúrnym vystúpení naše deti Slávnostné uvítanie nových občanov Obce Ladce.

 

 

Vieme, že rodičia nám zverili svoje deti vo viere, že sa v MŠ veľa naučia a vychováme z nich šikovné deti. Hľadáme si preto cestu k ich dušiam deň za dňom, minútu za minútou. Prihovárame sa im s láskou a máme stále na pamäti, že všetky deti sú dobré, s čistou detskou dušičkou. Na dne každej z nich niečo tíško cinká. Budeme sa snažiť, aby všetky zvonili naplno.

 

 

A keďže počas roka dávame do galérie množstvo fotiek z našich akcii, nebude výnimkou ani tento článok. Pozrite si fotky z návštevy hasičov, ktorým naše deti doniesli výtvarné práce. Alebo výlet k Váhu počas teplého dňa, ktorý všetkých osviežil a povzbudil. Usmievavá vedúca cukrárskeho krúžku doniesla deťom za šikovnosť sladké odmeny. A nesmie chýbať ani fotka štuplíkov, ktoré sme v škole spolu s rodičmi a s deťmi nazbierali pre chorú Emku. Úspešný bol aj zber papiera - 658 kg papiera sme odovzdali a získali tak hygienické potreby, ktoré sa v škôlke určite zídu. Prajeme pekné leto všetkým deťom aj ich rodičom a tešíme sa na nový školský rok!

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: skupina MŠ LADCE na Facebooku