Projekty financované EÚ

Udeľovanie ocenení pre ladeckých darcov krvi 2019

 

Udeľovanie ocenení pre darcov krvi (zlatej Jánskeho plakety) sa konalo 22. 2. 2019 v Trenčíne. Myšlienka darcovstva krvi sa rozvíja aj v našej obci a som veľmi rada, že takáto akcia sa stretáva s pozitívnym ohlasom. Aj naši občania sa zapájajú do takýchto aktivít a aj tým prispievajú k šíreniu dobrého mena obce. Na predávaní zlatej Jánskeho plakety sa zišli aj traja občania z Ladiec – E. Jesenská, pani M. Kalusová a pán M. Piatrik. Veríme, že darcovstvo bude inšpiráciou aj pre ostatných našich občanov či ľudí z okolia a že sa k nám v budúcnosti pripoja a budú darovať krv spolu s nami.

 

 

Text: Eva Jesenská

Foto: Eva Jesenská