Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Udeľovanie ocenení pre ladeckých darcov krvi 2019

 

Udeľovanie ocenení pre darcov krvi (zlatej Jánskeho plakety) sa konalo 22. 2. 2019 v Trenčíne. Myšlienka darcovstva krvi sa rozvíja aj v našej obci a som veľmi rada, že takáto akcia sa stretáva s pozitívnym ohlasom. Aj naši občania sa zapájajú do takýchto aktivít a aj tým prispievajú k šíreniu dobrého mena obce. Na predávaní zlatej Jánskeho plakety sa zišli aj traja občania z Ladiec – E. Jesenská, pani M. Kalusová a pán M. Piatrik. Veríme, že darcovstvo bude inšpiráciou aj pre ostatných našich občanov či ľudí z okolia a že sa k nám v budúcnosti pripoja a budú darovať krv spolu s nami.

 

 

Text: Eva Jesenská

Foto: Eva Jesenská